Månadsarki: juli 2006

Eg tek informatikk!(?)

Universitetet i Oslo sin logoGløym alt eg hev sagt om nordisk. Eg kjem ikkje til å taka det, eg fann ut eg var ferdig med den tradisjonelle skulebenken. Nordisk er stort og vanskeleg. Pensumet er digert og eg interesserer meg berre for litt av det. Hadde lika det reint praktisk filologiske, men resten hadde sikkert vore eit stress. Difor fekk eg sletta nordisk, så no ser det ut til at neste år blir Informatikk i Oslo!

Oppdatering: Det blir det! Eg flyttar til Oslo 11. august.

Om eg ikkje tek alt for feil er det nett denne lina Egil tek no. Eg skulle gjerne ha snakka med han, men finn at han ikkje er inne til alle tider av døgnet. Ser han les heimesida mi då, så du ser dette, Egil. Mohaw. Eg blei overtydd (igjen, eigentleg) av ein dritkul målungdom som heiter Leif Arne. Han startar tredje året på Informatikk no og hadde ikkje noko vondt å seia. Så lengje ein er ein nerd skulle det gå greitt ;-)

Den eigentlege lista

Når sant skal seiast så hev eg faktisk tvo mediafag før informatikk. Dei plar vera vanskelege å koma inn på då, og eg er meir eller mindre innstilt på informatikk. Så lista ser eigentleg slik ut:

  1. UiS – Fjernsyns- og multimedieproduksjon
  2. NTNU – Medieproduksjon
  3. UiO – Informatikk

På sumarleiren trudde eg det blei eitt jobbår til

Trine, på sumarleiren fortalde meg korleis opptak fungerte. Du sat opp prioriteringsliste (den fristen var gått ut), og du måtte gå på det øvste du kom inn på. Om ikkje blei det ingen skule det året. Eg blei særs overraska, jammen godt Trine sa ifrå! Eg var sikker på at eg fekk nordisk, og då måtte eg ha gjort noko anna det året.

Eg fortalde det til Jens, som med ein gong fekk store augo. «Men, du veit, me hev jo ein jobb ledig som studentmållagsskrivar!». Heh, eg meinte eg ikkje passa jobben, så han snudde seg entusiastisk til sidejenta (og snakka veldig høgt).

– Det er jo ein jobb der me treng ein aktiv person som ikkje er redd for å dytta rundt på andre. Ein glad person som likar å reisa rundt og hjelpa til. Me hadde jo ikkje spurd kven som helst

Haha, det var så opplagt at han berre snakka for at eg skulle høyra etter og taka jobben.

– Ein får jo bestemma veldig mykje kva ein vil jobba med sjølv, då. Det er ein veldig fri jobb.

Verste var at eg blei veldig interessera. Jens fortalde at han gjerne ville ha jobben sjølv, men ikkje kunne. Meg og Jens hev forresten siviltenestesamhald, difor stoler eg stort på det Jens fortel. Då eg dro frå leiren, heimatt på toget – var eg veldig satt på å taka den jobben. Eg får raskt ein betre nynorsk. Eg finn fort ut kva jobben går ut på og då er eg plutseleg godt kvalifisera i jobben.

Men så kom eg inn i Oslo!

Eg kjem til å bu i Oslo neste år! Wohoo!!! Det blir Informatikk på UiO. Eg hev søkt om hybel via Studentsamskipnaden. Fyrsteval er Kringsjå. Ola H. Havrevoll, kjærasten til Elisabeth Skatvedt bur der – og eg vil gjerne bu på same plass som denne geniale guten. Han er kjempekos. Hihi. Eg dreg til Oslo 11. august. 14. august er oppmøtedato. Hoho. Eg likar jo ikkje Oslo spesielt, men det er spanande lell!

Så då møter eg deg i Oslo neste gong du er på vitjing i tigerstaden då? :D

Kollektiv iPod-runking (hypealarm!)

Øydelagd iPod, ekkel hipp trendiPod meg her, og iPod meg der. I artikkelen ««Kunstmuseet satser på iPod»»:http://aftenbladet.no/kultur/article320081.ece kunne ein for nokre dagar sidan lesa korleis reklamen hev storma inn i Aftenbladet. Det er trist å lesa så unyanserte og heilt klart «hippe» artiklar. Greitt nok at Apple klarar penetrera ungdom på min alder, dei er jo ofte særs mottagelege for reklame, men kor tid meldte resten av verden seg inn i saueflokken?

Apple sin iPod er ein av mange MP3-spelarar, men i staden for å snakka om MP3-spelarar generelt, trekk Aftenbladet stadig fram eitt produkt. For å ha ein samanlikning kan me seia «Imsdal» i staden for «vatn». Lat oss no tenkja museet «låner vekk» vatn i plassen for MP3-spelarar. Eit utdrag frå artikkelen kunne då ha sett slik ut:

– Jeg har ikke sett så mange som har kommet med medbrakt Imsdal, så tallene er muligens lave. … Imsdal er framtiden for museene, sier hun.

Greitt nok at nett museumet låner ut Imsdal og meiner det er godt for kroppen, men avisa bør ikkje fungere som ein marknadsføringsdrone for museet. I artikkelen blir det òg oppmoda om å taka med sin eigen «Imsdal», – men kvifor kan eg ikkje taka med meg IVAR-vatn (eigentleg er mykje betre, berre ikkje like «hippt»)? Desse setningane i artikkelen høver berre til å reklamera for eit gjeve produkt: «å, eg må ha ein Imsdal». Eg trur fleire hadde reagert om artikkelen hadde nemnt Imsdal (i staden for vatn) like mykje som iPod er nemnt her.

Dette er ikkje fyrste gong Aftenbladet idoliserer og skapar blest dette produktet, det er garantert nemnd ein gong kvar veke. Eitt selskap sin (heilt normale) dingseboms er blitt ei hype blant folket med stor hjelp av Aftenbladet og liknande lite kritiske mediekjelder.

Det er gjerne demokratisering av kunsten, som det blir sagt i artikkelen, men på same tid er monopolisering av MP3-spelarmarknaden. Ein kunne gjort alt så mykje enklare med å kalla ein MP3-spelar for ein MP3-spelar og latt det bli med det.

Nei, så ekstrem reklame i vanleg redaksjonelt stoff? Skjerp dykk Stavanger Aftenblad!

Illustrasjonsbilete med løyve frå http://brainfire.co.uk/.

Espen er klar for krig igjen

Etter ein lang 10-dagars ferie frå krigsforbereding, må Espen tilbake. I denne tida har han latt u-krigslege ting skje; håret hev take overhand. Før han tek toget tilbake imorgon må det difor vekk. Hår er slemme greier i krig – generalane vil ikkje lata soldatane deira bli for lette bytte mot jentenes kjende torturmiddel. Nokon måtte jo gjera denne tunge jobben, og kven kunne vel ikkje gjera det meir perfekt enn meg, Odin!? :D

Sjååå, er han ikkje fin etter skamklippen? :D

Espen fekk seg ein hårklipp

Espen seier:

Yes! Klar for krig!

Månadens video: Telefonpimpin»

Dette er ein særs gamal video (frå 2001). Mange av dykk hev sett han allereie, men då i ein litt stiligare innpakking med musikk. Musikken er take vekk litt på grunn av at eg ikkje gadd å finna han fram igjen (+ ikkje hadde tid) og litt på grunn av rettighetsdrit. Eg lot teipen gå litt lengre på denne videoen, så det er «ekstramateriale» av kva me gjorde rett etter me hadde laga Telefonpimpin’. Det er ein grunn til at eg aldri hev vist det før…

Det er nemleg superkeitt og -dumt. Eg trur ikkje Espen vil bli overglad av å sjå etterhenget. Og eg veit Jon ikkje likar Telefonpimpin’ i seg sjølv, men det er ein klassikar – og han må visast!

Videoen er i Ogg Theora (eitt FRITT videoformat). Du kan lasta Telefonpimpin’ ned her, men må ha ein avspelar som VLC eller liknande for å sjå han. Avspelar som er bruka er GPL-a Flumotion Cortado Java applet.

Kortnytt i nyhendestraumane

Eg la til Kortnytt i nyhendestraumane (RSS) no. Tenkte dei som abonnerer på nyhendestraumen vil at det skal vera noko nytt litt oftare, då er jo dei små fillesakene i Kortnytt greitt å ha med.

Forresten, vil de at eg skal leggja heile innlegga mine ut i straumen? Om eg får eit par ønskje om dette, skal eg gjera det.

Dyr rekning for heimesida

Då dumpa ei rekning ned i postkassa. 660kr for vevhotellet mitt der eg hev heimesida og alt. Hum. Eg synest det byrjer bli litt dyrt eg. Er sikker på at det finst mykje billigare løysingar no for dagen. Kanskje eg burde bruka hotellet meir då, sidan eg betalar så mykje. Kanskje eg får eit spark i baken og skriv litt meir? :P