Månadsarki: februar 2008

Rå frukt- og grøntprosjektet mitt er halvvegs

I dag er dagen, 15 dagar hev gjenge og det er 15 dagar att. Det hev vore veldig mykje upp og ned desse 15 dagane. Nokre gongar hev eg hatt so strerkt lyst på litt braud eller kokt ris at eg hev nærast rive meg sjølv i stykker. Andre gongar hev eg etla frukt og kost meg med å hiva innpå frukt, eller laga ein hjartesalat-wrap. Eg hev vore nede på botnen, vond, sliten og svolten. Eg hev spydd. Og eg hev (oftare) hatt kjempeenergi og fengje gjort ein heil haug ting eg ikkje trudde eg skulle få tid til. Eg hev starta å gå i symjehallen ganske ofte av di eg hev lurt på kva eg skal gjera med all den nye energien min.

Hjartesalatblad med avokado, tomat og masse anna digg på

No er eg altso halvvegs, og kva tykkjer eg so langt?

Godt no, men ikkje alltid

Eg er heldig (uheldig?) som skriv dette nett no; for no elskar eg ganske enkelt dette prosjektet. Eg hev nett hive i meg ein haug hjartesalat-blad med avokado, tomat, agurk, mais og ein del sitron-saft i tillegg til at meg og Rebecca symde 600m i dag (1000m so langt på to dagar). Eg kjenner meg kjempegodt og etlar ikkje kokt mat i det heile teke nett no. Men slik hev det ikkje vore heile tidi; langt frå.

Å etla kokt mat

Den fyrste dagen med frukteksperimentet mitt, fann Rebecca ut at ho skulle eta pizza og dufta ned bustaden vår med det. Det var no ein liten hump å koma yver, men dagane vidare viste seg ofte å vera litt verre. Fyrr åt Rebecca berre loff (kvitt braud) – og helst slik billeg First Price-braud. Til slutt innsåg ho at det ikkje var det beste ho kunne, og plutseleg byrja ho eta slike braud som eg et. Det verste er at ho no tykkjer det er betre enn det skipet ho åt tidlegare. Hadde ho berre fortsatt ete skip, so hadde eg ikkje vorte so frista. Men når ho kjem med grovt, varmt, luftig, herleg speltbraud med masse heilkorn og et rett framfor meg er det vanskeleg å halda seg vekk. Dessutan hev kjærasten min plutseleg funne ut at ho elskar pesto, og då den gode, økologiske pestoen som eg òg likar. So kvar dag lagar ho pesto-wrap med masse salat, mais, salsa og anna godt og fristar meg ekstremt. Eg må nesten prøva å laga noko liknande sjølv…

Spy

Eg spydde på turen attende frå Bergen. Forresten, det var litt spesielt i Bergen – for der hadde eg ikkje fruktdrikkmiksaren min (miksemaskin) og heller ikkje Sol (den berbare maskini mi) med internett. Difor vart eg keisam i matvegen og åt berre banan, pæror, litt klementiner, litt appelsin, plommor, litt nøtter, ymse salat og litt cashew nøtter (rå, sjølvsagt). Då eg drog fekk eg ein stor pose mat frå SmiB; der låg det mellom anna gulrøtter som var veldig dårlege. Av ein eller annan sjuk, sjuk grunn åt eg ein av desse. Det tok ikkje lange tidi fyrr eg vart dårleg…

På togturen byrja det toppa seg. Det stinka drit i vogna, skikkeleg bæsj, avføring – eg kunne ikkje sitja i den vogna. Dessutan byrja eg verta so sjuk og kvalm at eg var sikker på at eg kom til å spy ganske snart. Til slutt gjorde eg nett det, med tårer i augo (eg grein, ja) spydde eg opp alt eg hadde i magen. Det var veldig interessant, eg kunne sjå all maten eg hadde ete. Eg hev eit forrykande raskt fordøyingssystem no; ting kjem ganske raskt ut att etter eg hev ete det. Moro å sjå korleis maten låg lag på lag oppi doen. Etter det vart eg fort betre. Det var den dårlege gulroten som gjorde at eg spydde.

Normalt sett ville eg ikkje spy av noko slik, berre verta dårleg. Men eg trur det er ein veldig god reaksjon, å heller kvitta seg med dritet i staden for å la det liggja i magen. Eg burde jo ikkje ete det i fyrste umgang, no hev eg lært.

Ahh. Noko interessant. Eg sat i kafévogna etter eg hadde spydd. Starta so vidt med litt vatn, so eit par klementiner osb, osb. Men tingen var at eg sat lengje utan mat, eg sat og lukta på andre sin mat. Det var kjempeherleg. Og eg merka noko veldig spesielt då ei dama sat seg ned med kjøtkaker i brun saus: eg etla faktisk kjøtkaker. Det hev eg ikkje gjort sidan eg starta veggisprosjektet mitt for lengje, lengje sidan. Men det gjekk yver. Eg fann ut at eg hadde meir lyst på ostepizzaen til ein annan fyr. Togpylser klarte eg ikkje lata meg frista av, då…

Vekt

Eg hev halde yversyn med vekta mi frå eg starta. Nett no er ho 65kg, då eg starta var ho på 70kg – so eg hev gjenge ned 5kg trass i at eg et so mykje at eg nokre gonger vert lei av å pressa i meg so store mengder mat.

Næringsinnhald

Diverre skal eg på målferd i dag, toget gjeng kl. 0737 – so eg kann ikkje skriva meir inngåande um andre emne. Men eg kann vel kjapt seia at eg hev vorte veldig interessert i kosthald, og hev fylgd med på næringsinntaket mitt ved hjelp av NutritionData.com. Eg trur aldri eg hev ete so sunt som no, men likevel føler eg heile tidi sterkt på å få i meg nok Bra Mat™. Eg vart obs på at eg fær for lite D-vitamin, so difor hev eg byrja eta ein god del sopp. Eg fann ut at eg ikkje fær B12 (med mindre eg gjeng ut og et jord), so eg lurer på um eg skal taka eit supplement.

Spursmål frå gode Andreas

Jeg er litt spent på hvordan kroppen din har reagert etter to uker. Jeg ser for meg at du får i deg hekkans(!) mye fiber, og at magen din reagerer deretter :-S

Og så lurer jeg på om man ikke vil få proteinmangel av dette, for det er vel ikke så mye proteiner i frukt og grønt? Hva med en proteinshake av og til?

Kroppen min hev reagert veldig bra. Eg hadde ein del problem i omstillingsfasen, men eg trur det er yver no. Eg gjeng på do veldig ofte. No sjeldnare, men i starten var det heilt ekstremt. Tøft at du brukar ordet «hekkan» :)

Som eg sa tidlegare i startposten for prosjektet so held eg feittnivået lågt, men eg gjeng ikkje aktivt inn for å halda nede proteinane eg fær i meg. Kroppen resirkulerer mesteparten av proteinet, og lagar ein del aminosyrer – men det er ein del han ikkje klarar å laga sjølv, dei er det viktig at me fær i oss (sant?). Etter det eg hev lese so fær eg godt nok med proteiner no. 10% av energien min dagleg kjem frå protein. Det er masser av folk som hev levd som veganarar (og berre på rå frukt- og grønt) og lever i beste velgåande (sjølv um protein-folket seier dei burde vore daue). Um det er ein god diett for ungar som veks upp er truleg noko anna; men eg er ikkje serleg redd for at eg fær for lite protein. Eg hev større tru på at me yverfokuserer litt mykje på protein; same kva – fær eg problem so finn eg utav kva det er (og kann lett gå attende).

So, kva tykkjer de?

Det var so ekstremt frå innspel på førre innlegg, – når eg seier at eg berre et rå frukt og grønt til folk eg treff «ute i verdi» so meiner dei alltid mykje. Men ikkje her? De ville kannhenda venta å sjå? Javel, so no er eg halvvegs – og det ser ut til å gå bra; er det noko du vil prøva? :P

Eg skal symja 10 000m til 31. mars

Etter eg hadde symje eit par lengder i dag tok eg ein lengre pause uppe på land. Eg vil læra meg å kråla, so eg ville spyrja vakten um det. Han var ikkje ledig, so eg venta. Det hang ymse plakatar der det stod «Sym til Spania» der du skal symja 10 000m frå 1. januar til 31. mars. Høyrast ut som ein perfekt ting for meg!

Falke speler vasspolo i Stavanger

Eg tenkte eg skulle starta frå no, og etter eg hadde spurd vakten um kråleundervisning og lengda på bassenget so hoppa eg uti att. Eg kom på ein del ting:

  • Bassenget er 25m langt
  • 500m vert då 20 lengder
  • 10 gongar fram og tilbake
  • Det høyrast greitt ut
  • I dag er det 34 dagar att til 31. mars
  • Symjer eg 500m/dagen treng eg berre 20 dagar på meg
  • Eg bør prøva å symja ein del kvar einaste dag
  • Eg er ikkje interessert i å vinna tur til Spania, men å symja 10 000 meter til april

Meg og Rebecca var ein time i bassenget i går. Leika og trente. I dag var eg der ein halvtime, med ein lang pause i midten. Eg trur eg sumde 400m i dag, i alle fall ikkje kortare. Eg ville ikkje taka med kor mykje eg sumde i går, sidan eg vil vera sikker på at eg hev klart 10 000 når eg gjer det. Det var ein god del rundar i går, men det vert gjetting.

So, berre 9 600m og 34 dagar att! Det er berre å starta! :D

Hekkans dritt-inkasso!

Kvifor kann eg ikkje berre få vanlege hekkans rekningar? Då eg kom heim frå ein månad i Stavanger vart eg møtt med eit digert inkassokrav; straumrekningi hadde eg båe fengje og gjenge ut i laupet av tidi eg var i Stavanger. Eg hev ingen problem med å gjelda straumrekningi slik han er i fyrste umgang; men dei (Scandinavien Fuckings Electric Energy, høyrast sers dansk ut) driv å sender det gjennom faens Lindorff heile jævla tidi. Kann dei ikkje berre senda rekningane til meg i staden for å senda dei til Lindorff som tek 150% oppå den førre rekningi? 200kr for straum? Javel, då tek me 300kr for å senda eitt jævla papir.

AvtaleGiro

Veit de kva som er endå verre? Eg hev jo sørenmeg AvtaleGiro med ScandinaviEN Fuckings Electric Energy; eg må nesten innrømma at eg er ganske dårleg til å halda styr på kva rekningar som er gjelda og kven som ikkje er; men eg trudde AvtaleGiro gjorde alt slikt enkelt.

Og kva med å senda purring? Ein lett måte å tena 50kr ekstra på for firmaet; i staden for å «outsourca» driten til helvettes Lindorff, det superduperkapitalistiske mongoselskapet som er so grådig at det sikkert hadde drepe sine foreldre um dei hadde eit par hundrelappar på konto. Pisseselskap.

Jaja, no gjelder eg endå eit stygt inkassokrav; men no er det best at det ikkje vert fleire. Og kvifor hev ikkje universitetet AvtaleGiro på semesteravgift!?

30-dagars prøveprosjekt; rå fruktdiett

I dag startar eg eit forsøk; eg skal prøva å eta ein sunn diett av berre rå mat. Då spesielt rå frukt og grønt. For å få eit god yverblikk yver korleis dette fungerer for kroppen so vil eg prøva å halda det i 30 dagar. Det er lengje, og eg vil avslutta prosjektet um eg fær store problem med det. Men 30 dagar er målet, etter det gjer eg heilt fritt kva eg vil.

Fersk, frisk frukt, herleg

Kvifor ein rå frukt- og grøntdiett?

Som me seier i NMU «Kvifor ikkje?». ;-) Og so trur eg at det er ein diett som kroppen vår fungerer optimalt saman med. Eg trur at me finn den sunne dietten i naturen og ikkje i helsekostbutikkane. Eigentleg vil eg berre prøva ut korleis det er; på same måten som eg vart vegetarianar/veggis. Dessutan høyrast det ut som ein skikkeleg utfordring, og slikt liker eg.

Og so vil eg finna den perfekte dietten. Sjølv um me kann eta ditt og datt so trur eg ikkje det er naudsynt eller bra.

Dessutan er det lurt å lesa kva Steve Pavlina hev skrive fyrr sitt eige forsøk i 30 Days Raw og Raw Foods.

Eg hev stor tru på denne dietten, men eg vil testa det sjølv i staden for å synsa som ein annan… synsar. :-)

Eg gler meg stort!

Eg er kasta ut av universitetet

Ja, so kom det til det; eg er kasta ut. Sist semester gløymde eg å søkja um stipend og lån, so det fekk eg ikkje. I år hugsa eg stipend og lån; men fær det ikkje av di eg gløymde å gjelda semesteravgifti. So dei 50 studiepoenga eg skulle taka dette semesteret fær eg ikkje taka. Eg vil truleg fylgja kul undervisning lell, men det vert ein teit utsetjing for meg.

Søknad

Eg søkte um å få verta teken upp som student lell, men dama eg leverte det til var særs skeptisk. Grunnen min var at eg gløymde det. Eg trudde eg hadde sett semesteravgifti upp til forfall i banken. Det hadde eg ikkje gjort. Teit.

Jobb

So eg hev lite pengar, båe for førre semester og dette semesteret. Eg må plutseleg betala inn-i-helvettes-mykje for å taka tbanen og mistar alle andre fordeler med å vera student. Ikkje berre mistar eg stipend og lån, men eg må jo sørenmeg betala meir for alt! Det er jo totalt mongo.

Menmen, det er ikkje eit digert problem, berre litt irriterande. Eg fær jobba meir med firma mitt dette semesteret, so lengje eg fær nok uppdrag. Det gler eg meg eigentleg til… Hell i uhell ;-)

Utan treningskort, nykelkort, mobil og pengar

Eg måtte rekkja ei forelesning som eg hadde lurt meg sjølv til å tru eg måtte gå på. Eg sprang mot tbanen og kom på. På det tidspunktet kjende eg at lommaboki ikkje var med. Seinare på dagen hadde meg og Rebecca ei avtala um å svømma på treningssenteret, det kom til å verta problematisk.

Då eg gjekk frå den daue forelesingi (der eg likevel berre sat og las «The chronicles of Narnia»), var eg allereie litt forseinka. Rebecca var ingen stad då eg stod utanfor Domus Athletica og venta. Sidan eg ikkje hadde nokon mobiltelefon so var det ikkje råd for meg å kontakta ho. Truleg hadde ho allereie gått inn for å svømma.

Eg subba ned til Sentrum av univers(itet)et og drog meg automatisk inn på Botnpris (det er Bunnpris, ja). Millom reolane hugsa eg at eg ikkje hadde pengar til å frotsa i frukt. Lommaboki låg jo heime. «Muh», sa eg til meg sjølv og såg til høgre. Der stod ein del varar, eg sjekka datoen på dei slik eg aldri gjer. Eg gav fort upp, er vel difor Børge finn so mykje gratis i butikkane – ingen andre gidd. Eg stod med ei nudelpakka i handa og vurderte um eg berre skulle leggja ho attende, eller um eg skulle sjå på datoen. Eg såg raskt på datoen; mars 2007. Hum. Det er umtrent eitt år sidan. Alle pakkone eg såg hadde den datoen. Wey! Eg fann noko som hadde gjenge ut på dato!

Botnpris-folki hadde fengje desse Toro Eggnudel-pakkone inn berre dagar fyrr. Sjølve datostemplingi var høgst truleg stempla feil. Det var mars 2008 det skulle vera. Jaja, bra for meg. Eg gjekk frå Botnpris med ei heil posa full av Toro Eggnudlar! Det verste er at dei er ganske dyre per stk. Hihi.

Det lønte seg visst å leggja lommaboki att heime.