Månadsarki: september 2009

«Innhaldsrikt» blogginnlegg um innedag med middag, vitjing og puslespel

Puslespel, manglar eit par brikker

Som detaljlesande lesarar av sida mi hev funne ut (alle tvo), so sit eg mykje inne for dagane. I dag er det måndag, sist gong eg var skikkeleg ute (som ikkje var butikktur) var torsdag. Rett nok ikkje like gale som då eg var sjuk[1], men no hev eg verkeleg ingen grunn til å ikkje gå ut. Anna enn at eg ikkje klarar dra meg upp av stolen.

Rett nok hev eg keia meg mykje dei siste dagane, men i dag var det annleis. Og nett difor hev eg tenkt å fylla bloggen min med endå meir ikkje-interessant informasjon som eg må lida meg gjennom når eg i ein alder av 39,5 fær midtlivskrise og finn ut at eg skal lesa alt det eg hev skrive til meg sjølv gjennom alle desse åri. Kannhenda like greitt å få vita at dagleglivet mitt eigentleg ikkje var noko særleg meir interessant den gong då som no (i 2027, altso).

So er det kannhenda ein annan grunn til at eg uppdaterer bloggen min nett i dag då. Kva kann det vera? Jo, det hev truleg tvo grunner;

 1. Eg fekk nett høyra at eg hev vore flink å uppdatera netsida mi i det siste. Det manar jo sjølvsagt fram til meir. Kvantitet er ikkje det same som kvalitet. Noko dei kjølege i innspelsfelteti mine viser; mange av dei siste postane hev få til ingen innspel.

 2. Eg fekk òg fylgjande innspel frå pappa for litt sidan:

  Odin… Det hadde vore kjekkt å få nokre oppdateringar så me veit korleis det går med deg. Her i Spania føler me oss langt vekke frå deg…

So hev eg no uppdatert trass i at det hev vore lite å segja (som viser att i totalt fråverande innspelsmengde).

Og det held fram, endå meir sjangerkorrekt enn sist:

Middag

I dag åt eg lauksuppa. Eva lagde. Ros til Eva.

Vitjing

Mariell og Jostein kom på vitjing. Kos. Me drog upp på loftet der eg aldri hev vore. Eg fann ein diger stabel med tingi mine der uppe, Helene hev bori[2] alt upp. Ros til Mariell, Jostein og Helene.

Puslespel

Janne-Kristin hev kaupt puslespel og fann det for godt å setja eg og Eva i aktivitet. So me hev pusla heile kvelden. Ros til Janne-Kristin.

Frametter

Fylg med, og vert ein av dei fyrste til å vita kva eg et til middag i morgon!

Tenkjer det burde læra JK å uppmuntra meg til meir blogging.

Heh, nei, eg berre tuller. Simon nemnde nett middagsblogging[3], og eg hev hatt lyst til å gjera det sidan den gong. ;-)

Notar

 1. Eg skreiv aldri um då eg var sjuk, trass i at eg var 5-6 døgn inne (utan so mykje som ein butikktur!) og vart ganske gal av det.
 2. Det var noko gale med dokpro-ordboki, so eg skreiv «hev bert». Fann ut av det ved å installera ordbanken lokalt på maskini, so «bori» er korrekt for «bera».
 3. Middagsblogging er uinteressant blogging. Type «kva gjorde eg i dag», der «i dag» er ein … mindre spesiell dag

Noreg treng eit nytt stemmesystem

Det er heilt utruleg at me hev eit stemmesystem som kastar stemmene til mindre parti. Viss kvar stemme hadde vore like mykje verd og den totalt idiotiske sperregrensa hadde vore teken vekk so hadde MDG kome inn på tinget. Eit parti treng ikkje meir enn 0,58% stemmer for å få ein person inn på tinget då. Med 1,15% av stemmene fær du tvo. So mykje enklare og greidare system.

Greitt nok, det er eit problem her at alle bymenneskja ikkje skal få yverkøyra alle dei i Nord-Noreg osb, men er det verkeleg verd noko?

Meir viktugt, stemmesystemet er totalt brekt i seg sjølv. Det er taktisk, alt for taktisk. Stemmesystemet gjer at me ikkje stemmer på dei me eigentleg fyretrekk til å styra. Eit stemmesystem som hadde tilfredsstilt Condorcet-kriteriet hadde fiksa problemet.

Ein Condorcet vinnar (elder vinnarar) er den som ville vunne i alle ein-mot-ein kampar. Det fjernar taktisk stemning. Iallfall den taktikken som gjer at folk ikkje stemmer på partiet dei eigentleg ynskjer å stemma på.

So. Kvifor hev me ikkje det? Burde vore ganske upplagt, dei maktgriske partia sit jo på Stortinget og hev absolutt ingen ynskje um å gjera ting meir demokratisk. Det vil jo truleg tyda mindre stemmar til dei.

Visningssystem for videoloop for Stavanger Museum

Den siste vìka var eg i Stavanger, etter eg sat uppe kl 0300 sist fredag og tenkte «hekkan, eg hev ingenting å gjera i Oslo, og pappa kjem heim frå spania nett no (spaniabloggen til familien min), eg fær dra ned då». So eg kaupte SAS-flybillett fram og attende. Eg hadde òg ein jobb å gjera i Stavanger.

Barnemuseet i Stavanger skulle visa nokre videoar i loop, som museum ofte gjer. Fyrr hadde dei brukt DVD-spelarar til å gjera dette, men dei vart so utruleg fort øydelagd. So eg vart hyra inn for å få skaffa/laga nokre datamaskiner som fiksa biffen.

Eg tilrådde dei å kaupa nokre billege HTPC-ar (home theater PC?) utan Windows. Men med innkaupsavtaler so vart det ein god del dyrare maskiner med Windows på. Det gjer meg stadig like ilt å betala skatt til Microsoft kvar gong eg kaupar ein ny PC (som hev byrja verta oftare enn ein gong i månaden no).

Eg laga fyrst ein distribusjon basert på GEEXBOX, ein Linux mediasenter-distro. Eg hadde live-cd som gjorde ein maskin til ein slik avspelingsboks. Då eg til slutt fekk maskinane so fann eg ikkje den eksterne CD-spelaren min, so i staden for å fiksa det til eit USB-bilete la eg inn Arch Linux på ein USB-minnepinne. Det burde eg berre gjera frå starten. Eg laga eit heilt spesiallaga system frå botnen av med Arch. Det vart mykje enklare enn GEEXBOX (som er ganske enkelt), og det vart lettare for meg å leggja til nye funksjonar sidan eg berre skreiv all funksjonalitet som bash-skript.

Dersom nokon skulle trengja noko liknande so kann de få all koden, det er i alt under 50 linjer. Brorparten av arbeidet var berre å setja saman delane, koden eg skreiv er berre lim. Elles kann eg godt setja det upp, men då mot timebetaling sjølvsagt, sidan det er ekte arbeid og ikkje er mogleg å kopiera. No som eg hev gjort det so mange gongar tek det maks ein time då, men eg trur det er ytterst få som:

 1. treng noko slikt, og
 2. les bloggen min, og
 3. ikkje klarar setja det upp sjølv

Men eg ville eigentleg berre segja at eg ikkje berre hev sitte inne på ræva mi i sofaen heile denne vìka. Eg hev rett nok gjort det i går og i dag, og kjem truleg til å gjera det i morgon. Med mindre eg klarar å reisa meg frå stolen utan å hava noko fast/planlagd å gjera, no det hadde vore ein revolusjon.

Forresten hadde eg det veldig kjekt i Stavanger, trass i at dei fleste eg ville taka kontakt med var vekk. Vel, eigentleg er det berre Espen (bestekompisen min) som hev flytta, men det var verkeleg frå alt til ingenting. Heldigvis finst han no i Bergen, der eg òg skal. Huset vårt er leigd ut til tvo veldig koselege gutar, og tvo minst like koselege jentor. Den eine guten er veslebror Falke, forresten. Eg hang der litt, men vart buande hjå Dag Bjørnsen, ein kamerat av pappa. Det var verkeleg koseleg. So no venter eg på noko å gjera til gjengjeld. Kannhenda noko for Sjokoladepiken (anna enn å kaupa alle jolegåver derfrå og hengja der kvar gong eg er i SVG)?

Me fær sjå. Berre livet mitt hadde vore like interessant i Oslo. Jaja… :-)

Miljøpartiet Dei Grøne > andre parti

Eg vart medlem no for ikkje so lengje sidan og hev følgjeleg stemt på Miljøpartiet Dei Grøne. Deira (vårt kannhenda?) største problem er at dei ikkje fær pressedekning. Det kann vera godt forståeleg ettersom partiet hev vore ganske annleis fyrr i gamle dagar. Elder so hev eg båe vorte fortald og fengje inntrykk av.

Miljøpartiet Dei Grøne (mdg)

No, derimot, framstår MDG som det smartaste partiet som finst. Etter alle desse åri med «men eg er ganske ueinig med mykje av grunnpolitikken til alle partii» ser det lysare ut. MDG er verkeleg eit parti med det beste frå partia Høgre, Venstre, SV, Raudt og AP (ja, løysningsorientert pragmatisme er viktugt). Eg ser gode ting i alle saman, eg vurderte lengje å stemma på Venstre, medan Høgre snuste eg litt på tidlegare i året. Eg såg fort at Høgre hadde for mykje bagasje som var ekstremt vandskeleg å svelgja (t.d. bokmålstvang ved å taka vekk einkvar flik av reell valfridom til å sjølv velja språk).

Mange vil kannhenda synast det er rart, sidan eg hev innrømd å stemd på SV og hev tykt Raudt hev absolutt mest fornuftig å segja. Men tingen er at dei hev hatt best politikk, men likevel vore blinda av ein slags ideologimyr. Kapitalismen er eit jysla effektivt system, og det må det vera lov å segja. Eg fyretrekk han, eg likar konkurranse – eg vil hava meir av det. Dessutan vil eg hava fleire små firma, typisk Venstre-ynskje.

Eg kjem frå fri programvare-rørsla, som bygger på eit veldig kapitalistisk system. Eit system der konkurranse vert sett høgare enn makt. Der nyvinnig er viktugt og er ekstremt enkelt. Du må taka betalt for arbeidet du gjer for å levera ei utbetring til eit produkt, og når det arbeidet er betalt, so er det betalt. Finito. Etter det kann kven som helst byggja vidare oppå det du lagde. Elder du kann gjera det sjølv, men alle er på lik fot, digre firma som enkeltpersoner. Det er ekte konkurranse.

So eg er sterk tilhengar av slik konkurranse. Av type ekte (og god, ikkje minst). Sjølv um Microsoft er satan-stort so tyder ikkje det at dei skal få lov å tvinga på alle produktene sine slik dei gjer no. Hindra konkurranse, stengja andre ute. Det er totalt misforstått.

Merk, mi forståing av kapitalisme kann vera feil, det kannhenda eg meiner noko anna, men eg trudde ikkje at kapitalismen krev at pengar skal hava politisk makt

Miljøpartiet Dei Grøne hev ingen antikk ideologi å lena attende på som hindrar tanke. Eg fekk høyra det var ein sokalla «grøn ideologi», men eg trur meir på at MDG vågar å tenkja skikkeleg etter på kva som er verkeleg lurt, utan å verta dogmatisk hengd upp i kva det skulle vera. Det slår meg at MDG hev eit par skikkeleg smarte hovud som tenkjer på gode heilskaplege løysingar.

Ikkje berre miljø

Problemet er ofte at folk trur MDG er eit eittsaksparti. Ingenting kunne vore lengre frå sanningi.

Korleis elles skulle dei kunna hava betre politikk enn noko anna parti i Noreg?

So kva no?

Av di du hev høyrd so lite um MDG i media bør du absolutt lesa Mer enn et miljøparti, ei borgarmeining på ABCnyheter. Sjølv um du veit mykje um MDG frå fyrr. Litt frå artikkelen:

Partiet ønsker en blandingsøkonomi hvor sosiale og demokratiske mål blir «vesentlig styrket». Marked er effektivt og uproblematisk på noen områder. Men kommersielle interesser må holde seg unna infrastruktur og velferdstjenester (og selvsagt naturressurser). Stat og kommuner bør suppleres med samvirkeforetak, stiftelser og mindre lokale aksjeselskaper. Næringspolitikk skal støtte teknologisk utvikling uten å tenke kortsiktig gevinst – som ifølge MDG gir stagnasjon på sikt. […] Det mest overraskende er kanskje at MDG vil fjerne årsavgiften på bil. Fleksibel veiprising skal gjøre bilbruk dyrere, men bare der kollektivtrafikk er godt utbygd.

Vil du vita meir er det berre å gå inn på dei flotte netsidene til MDG, og les t.d. Kvifor stemma MDG?.

Dessutan rådar eg deg upplagt nok å stemma på MDG.

Det er taktisk lurt same kvar du bur og kor få stemmer dei fær der; med fleire stemmer kann MDG få mediedekning til neste val. For din stemme fær MDG meir av pengane som går til partii. Sjølv hev eg gjort lite for MDG, men eg hev donert pengar når eg kann. Dei treng det so mykje og brukar det veldig effektivt. For eit so lite parti hev det ekstremt mykje å segja, den store veksten partiet hev hatt denne valkampen er kjempa i motbakke og med udemokratisk utestenging frå TV og aviser. Ikkje støtt slikt.

Same kva som skjer ved dette valet so er MDG eit ekstremt styrka parti, og eg hev god von for neste stortingsval.

I det minste:

 • Hugs, miljø kann òg tyda slik miljø som er godt miljø == trivsel
 • Miljøpartiet Dei Grøne er ikkje eit eittsaksparti, miljø er ikkje mi store interesse – so det er veldig gode andre grunnar til å stemma på dei
 • Veldig gjerne nemn MDG for andre, sterk vekst er bra, sterkare vekst er endå betre