Miljøpartiet Dei Grøne > andre parti

Eg vart medlem no for ikkje so lengje sidan og hev følgjeleg stemt på Miljøpartiet Dei Grøne. Deira (vårt kannhenda?) største problem er at dei ikkje fær pressedekning. Det kann vera godt forståeleg ettersom partiet hev vore ganske annleis fyrr i gamle dagar. Elder so hev eg båe vorte fortald og fengje inntrykk av.

Miljøpartiet Dei Grøne (mdg)

No, derimot, framstår MDG som det smartaste partiet som finst. Etter alle desse åri med «men eg er ganske ueinig med mykje av grunnpolitikken til alle partii» ser det lysare ut. MDG er verkeleg eit parti med det beste frå partia Høgre, Venstre, SV, Raudt og AP (ja, løysningsorientert pragmatisme er viktugt). Eg ser gode ting i alle saman, eg vurderte lengje å stemma på Venstre, medan Høgre snuste eg litt på tidlegare i året. Eg såg fort at Høgre hadde for mykje bagasje som var ekstremt vandskeleg å svelgja (t.d. bokmålstvang ved å taka vekk einkvar flik av reell valfridom til å sjølv velja språk).

Mange vil kannhenda synast det er rart, sidan eg hev innrømd å stemd på SV og hev tykt Raudt hev absolutt mest fornuftig å segja. Men tingen er at dei hev hatt best politikk, men likevel vore blinda av ein slags ideologimyr. Kapitalismen er eit jysla effektivt system, og det må det vera lov å segja. Eg fyretrekk han, eg likar konkurranse – eg vil hava meir av det. Dessutan vil eg hava fleire små firma, typisk Venstre-ynskje.

Eg kjem frå fri programvare-rørsla, som bygger på eit veldig kapitalistisk system. Eit system der konkurranse vert sett høgare enn makt. Der nyvinnig er viktugt og er ekstremt enkelt. Du må taka betalt for arbeidet du gjer for å levera ei utbetring til eit produkt, og når det arbeidet er betalt, so er det betalt. Finito. Etter det kann kven som helst byggja vidare oppå det du lagde. Elder du kann gjera det sjølv, men alle er på lik fot, digre firma som enkeltpersoner. Det er ekte konkurranse.

So eg er sterk tilhengar av slik konkurranse. Av type ekte (og god, ikkje minst). Sjølv um Microsoft er satan-stort so tyder ikkje det at dei skal få lov å tvinga på alle produktene sine slik dei gjer no. Hindra konkurranse, stengja andre ute. Det er totalt misforstått.

Merk, mi forståing av kapitalisme kann vera feil, det kannhenda eg meiner noko anna, men eg trudde ikkje at kapitalismen krev at pengar skal hava politisk makt

Miljøpartiet Dei Grøne hev ingen antikk ideologi å lena attende på som hindrar tanke. Eg fekk høyra det var ein sokalla «grøn ideologi», men eg trur meir på at MDG vågar å tenkja skikkeleg etter på kva som er verkeleg lurt, utan å verta dogmatisk hengd upp i kva det skulle vera. Det slår meg at MDG hev eit par skikkeleg smarte hovud som tenkjer på gode heilskaplege løysingar.

Ikkje berre miljø

Problemet er ofte at folk trur MDG er eit eittsaksparti. Ingenting kunne vore lengre frå sanningi.

Korleis elles skulle dei kunna hava betre politikk enn noko anna parti i Noreg?

So kva no?

Av di du hev høyrd so lite um MDG i media bør du absolutt lesa Mer enn et miljøparti, ei borgarmeining på ABCnyheter. Sjølv um du veit mykje um MDG frå fyrr. Litt frå artikkelen:

Partiet ønsker en blandingsøkonomi hvor sosiale og demokratiske mål blir «vesentlig styrket». Marked er effektivt og uproblematisk på noen områder. Men kommersielle interesser må holde seg unna infrastruktur og velferdstjenester (og selvsagt naturressurser). Stat og kommuner bør suppleres med samvirkeforetak, stiftelser og mindre lokale aksjeselskaper. Næringspolitikk skal støtte teknologisk utvikling uten å tenke kortsiktig gevinst – som ifølge MDG gir stagnasjon på sikt. […] Det mest overraskende er kanskje at MDG vil fjerne årsavgiften på bil. Fleksibel veiprising skal gjøre bilbruk dyrere, men bare der kollektivtrafikk er godt utbygd.

Vil du vita meir er det berre å gå inn på dei flotte netsidene til MDG, og les t.d. Kvifor stemma MDG?.

Dessutan rådar eg deg upplagt nok å stemma på MDG.

Det er taktisk lurt same kvar du bur og kor få stemmer dei fær der; med fleire stemmer kann MDG få mediedekning til neste val. For din stemme fær MDG meir av pengane som går til partii. Sjølv hev eg gjort lite for MDG, men eg hev donert pengar når eg kann. Dei treng det so mykje og brukar det veldig effektivt. For eit so lite parti hev det ekstremt mykje å segja, den store veksten partiet hev hatt denne valkampen er kjempa i motbakke og med udemokratisk utestenging frå TV og aviser. Ikkje støtt slikt.

Same kva som skjer ved dette valet so er MDG eit ekstremt styrka parti, og eg hev god von for neste stortingsval.

I det minste:

  • Hugs, miljø kann òg tyda slik miljø som er godt miljø == trivsel
  • Miljøpartiet Dei Grøne er ikkje eit eittsaksparti, miljø er ikkje mi store interesse – so det er veldig gode andre grunnar til å stemma på dei
  • Veldig gjerne nemn MDG for andre, sterk vekst er bra, sterkare vekst er endå betre

2 thoughts on “Miljøpartiet Dei Grøne > andre parti

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.