SmiS sender òg nyhendeoppdateringi si på nynorsk(!)

I februar skreiv eg eit innlegg om at 2/3 viktuge studentaviser skreiv sakoppdateringseposten sin på nynorsk. I innlegget hadde eg fylgjande fotnote:

Orsak UiS, UiT og UiA, de hev verkeleg ingen høgprofilerte studentaviser… Dessutan trur eg ikkje dei hadde vore like kule som Studvest og Universitas som hev nynorskbrukande redaksjonsleiarar

Stavanger må seiast å vera den neste avisa på rangstigen som kannhenda ein dag kann verta litt viktug. Nett no har eg lese gjennom ho eit par gongar utan å vorte særleg imponert, men eg synast å sjå at ho vert stadig betre.

I dag fekk eg fylgjande epost:

Hei. Her kjem toppsakene i SmiS utgåve 11.
Med venleg helsing
Maria Gilje Torheim, nyhetsredaktør i SmiS (Studentmediene i Stavanger)

Og var ikkje det ei total yverrasking! Massiv kudoskred til SmiS for det.

Om namneval

Når eg fyrst pratar om UiS si studentavis, so burde eg nemna namnet. Dei burde absolutt byta namn til noko som ikkje er totalt mongo (SmiS? SmiS avis? WTF?). Hugin var ikkje eit namn å jubla for det heller, men kvifor eit so totalt inkjevetta namn når de fyrst byter? Universitas og Studvest har sers hendige namn. Under Dusken, ikkje so mykje. Greitt nok at dei er gamle og alt det der, men ukult namn og ikkje minst – veldig ukul og bokmålsk nyhendeoppdateringsepost.

Studentmedia i Stavanger AVIS. Ja. Det høyrast verkeleg bra ut. Skikkeleg proft. Skikkeleg interessant. Ikkje.

Namnet er vel truleg eit resultat av at dei slo seg saman med radioen og student-TV i Stavanger, og ville visa at dei no var felles. Men det er feilslege. Å kalla seg studentmedia i Stavanger er jo å ikkje gje seg eit namn i det heile teke.

«Kvar fann du ut det?»
«Studentmedia i Stavanger»
«Javel? So snill du er som gjer meg ein hekkans gruppe med svar. Dessutan heng svaret ditt i lause lufti. Spesifikt.»
«Studentmedia i Stavanger Avis»
«Hø? Kva er Stavanger Avis? Meiner du Stavanger Aftenblad? Og har studentmedia noko å segja der?»

OK. Den var veldig-veldig, ekstremt oppfunne og lite truverdig den samtalen. Likevel, SmiS er ikkje ein ting det er fleire. Og det er utruleg irriterande og lite snilt mot alle. I Bergen er studentradioen, BSTV og Studvest samla i Studentmedia i Bergen1 utan at dei tok det som namn for avisa, radioen og TV-sendingane.

So, om namnet; ver so snill, få eit nytt eit.

Den nynorske nyhendeoppdateringseposten

Interessant nok so ser det ikkje ut til at Maria Gilje Torheim eigentleg skriv nynorsk. Iallfall ikkje i same epost. Ho kallar seg «nyhetsredaktør» (kva med «nyhenderedaktør» evt. «nyheitsredaktør»?), som eigentleg ikkje er noko stort, det kunne jo henda at det var tittelen som står på døra hennar.

Litt meir suspekt (om eg fær bruka eit so lada ord i ein slik fillesak :P) er det at ho har valt å skriva bokmål i artikkelen sin lengre nede i eposten.

Flere tilfeller av hærverk og tyveri i SiS sine boliger på Misjonsmarka ødelegger nattesøvnen for flere studenter. – Det er studentenes egen feil, sier SiS Bolig. Av Maria Gilje Torheim

Kvifor? Eg finn det litt rart.

Kannhenda ho òg har merka at båe Universitas og Studvest sender sine epostar på nynorsk? Dei er jo båe tvo aviser å sjå opp til.2

Same kva, kult er det! :D

Kva trur de? :-)

 1. Eg likar ikkje «Studentmedia i Bergen» av di dei kopierte forkortingi me har brukt Studentmållaget i Bergen (SmiB) i fleire tiår. []
 2. Under dusken er, igjen, ikkje kul nok til å vera med i gjengen. []

3 thoughts on “SmiS sender òg nyhendeoppdateringi si på nynorsk(!)

 1. ida

  Kva er gale med Hugin, lurer no eg? det er betre enn både SmiS og Under Dusken, sistnemnde tykkjer eg er eit beint fram ekkelt namn!

 2. Maria Gilje Torheim

  Hei! Eg trudde ein kunne velgje kva målform ein vil nytte? Personleg skriv eg på nynorsk, og 1/3 av sakene eg skriv for SmiS er også på nynorsk. Men har eg ikkje lov å skrive på bokmål om eg får lyst til det? Eg trudde det var ei fri verd.

  Mvh Maria G. Torheim

 3. Odin Hørthe Omdal Skribent

  Maria: Jodå, du kann sjølvsagt fritt velja språk – ingen vits å spyrja um det er ei fri verd. Eg må jo få lov til å lura; eg hev jo ingen føresetnad for å vita at du personleg skriv nynorsk, veit du. Eg skreiv jo sjølv bokmål i alle år, fyrr eg byta til nynorsk rett fyrr eksamen i 3. klasse vidaregåande.

  Eg tenkte det gjerne var den andre vegen, ser du, at du eigentleg var bokmåling og skreiv alt på bokmål utanom nyhendeoppdateringseposten. Det hadde jo vore ganske interessant, sant? ;-)

  Eg kunne sjølvsagt leita fram alle artiklane dine, og so sett at du ikkje skreiv alle artiklane dine på bokmål. Men dette er langt i frå nokon avisartikkel og det hadde truleg ikkje vore like moro å skriva om viss eg ikkje kunne slengja ut retoriske spursmål.

  So altso, det er godt meint, ingen grunn til å verta indignert.

  Forresten gralla med ny netbunad sidan sist eg var inne og såg.

  Og interessant nok hev 2/3 nynorske redaksjonsleiarar kommentert på desse innleggi no, manglar berre mi eigi avis (med Anna Werenskjold). ;-)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.