Merkelapp-arkiv: Avis

Dagverd er sluppe! :D

Du må sjå avisi i papirformat, taka ho med ut på do eller ha ho i dei seine nattetimar.

Eg kann senda ho i posten til ymse folk, eller levera dersom du bur i Bergen.

Av ein eller annan idiotisk grunn gløymde eg å prakka på Oslo- og Nidaros-folket ein haug avisar som dei kunne spreia på universiteta sine (typ, leggja dei att i etesalen o.l.), men eg skal gjera det ved fyrste høve.

Vonar de liker avisi! :D

Ah, og forresten so hev avisi dagverd fengje si heilt eigi heimeside på verdsveven.

Tri treige dagar, syltetybraudskiva

Eg hev arbeidd og arbeidd og arbeidd i det siste. Inne-inne-inne. Sett få folk og vorte meir og meir prega av det. Eg klarar meg ikkje stort greit åleina. Men! No kjøpte eg meg ei bringebærsyltety-sprutflaska og fekk teikna litt mynster på braudskivene mine. Det gjorde ting litt betre iallfall.

Nokon av dei såg ut som racebilbanar, andre annleis. So det so.

Det eg arbeider med er dette her;

Det vert kjempebra. Du må koma på studentsamlingi vår 4.-6. mars, so skal du få ei avis med vaffel og meir ;-) Vert kjempekoseleg og sosialt. Mange bra folk kjem.

2/3 viktuge studentaviser på nynorsk

Me hev 3 viktuge studentaviser i Noreg 1, Oslo med Universitas, Bergen med Studvest og Trondheim med Under dusken. Kvar onsdag fær eg epost frå alle tri, og eg hev ikkje lagt noko stort merke til det fyrr, men i dag såg eg at båe Universitas og Studvest sine epostar er på nynorsk.

Under dusken sin er ikkje noko å hoppa i taket over:

Hei

Her finner du denne ukens toppsaker fra Under Dusken:

Med vennlig hilsen
Anne Skalleberg Gjerde
Ansvarlig redaktør

Men sjå denne herlege tekstsnutten frå Universitas:

Hei,

Her er denne vekas Universitas-toppsaker. Du finn heile avisa på www.universitas.no frå onsdag formiddag.

Ha ein fin dag!
Mvh
Anna Werenskjold,
redaksjonsleiar og debattredaktør i Universitas.

Og sjekk denne koselege frå Studvest:

Hei,

Nedanfor finn du toppsakene frå Studvest denne veka.

Resten av avisa, samt avisa i pdf-format, er å finne på www.studvest.no etter midnatt.

Neste Studvest kjem onsdag 17. februar.

Ha ei fortsatt fin veke!

Med venleg helsing
Mari-Louise Uldbæk Stephan
Nyhenderedaktør i Studvest

Er ikkje det berre superflott!? :D Det gjorde verkeleg dagen min.

Oppdatert: SmiS (Studentavisa i Stavanger) sender òg nyhendeoppdateringseposten sin på nynorsk!

  1. Orsak UiS, UiT og UiA, de hev verkeleg ingen høgprofilerte studentaviser… Dessutan trur eg ikkje dei hadde vore like kule som Studvest og Universitas som hev nynorskbrukande redaksjonsleiarar []

Lite hjelpeviljuge fangevoktarar

Eg stod tidleg upp i dag og var råsvolten. So eg stakk på Mega for å handla litt. Der las eg avisframsidene slik eg alltid gjer, og hang meg spesielt upp i noko Bergens Tidende hadde skrive:

Eg las dette båe 4, 5 og 6 gongar og forstod framleis ikkje kva dei hadde skrive. Jojo, eg forstod det godt, men eg kunne ikkje forstå kvifor kriminalomsorgen på vestlandet skulle meina noko slikt. Viss du ikkje fekk det med deg i biletet er det denne teksten eg pratar um:

For få ansatte gir fangene mulighet til å drive kriminell viksomhet, mener ledersen i kriminalomsorgen på Vestlandet.

Hæ? Men er ikkje det ein god ting! Me vil vel helder at fangevoktarar mogleggjer kriminell verksemnd, enn at mange gjer det!

Eg ville no helder meina at dei tilsette som faktisk «mogleggjer» at dei innsette kann driva kriminell verksemd burde sparkast. At nokon av dei i det heile teke let dette henda er alt for mange! So mi setning vert helder:

I fylgje kriminalomsorgen finst det fengelstilsette som gjev fangane mogleik til å driva kriminell verksemd. Same kor mange elder få det er so er det for mange, meiner Odin Hørthe Omdal og segjer kriminalomsorgen midt i mot. Få slutt på det, legg han til.

Dersom nokon trur eg ikkje fekk med meg at dei eigentleg meinte «Mangel på fengselsvaktar fører til at innsette fær driva kriminell verksemd i løynd», so kann dei taka det heilt med ro. Eg såg det då eg las resten av teksten. Men inga orsaking for å ha so flaut dårleg språk på framsida til ein so stor avis!

Attendetråkk som Dagbladet for Universitas?

Dagbladet.no hev byrja med noko me kallar «attendetråkk» (frå trackback via tilbaketråkk :P ), som viser kva sider som lenkjer til det aktuelle nyhendet. Eg hev det same på sida mi, berre ikkje serleg fint vist – dessutan er det veldig få som faktisk lenkjer til mine innlegg (av di dei ikkje er informative) so eg hev ikkje gidda laga det finare/betre. MEN! Då Børge skreiv um at Dagbladet.no pratar med netet kom eg på at dette kannhenda var noko eg kunna gjera for Universitas.

Kvifor visa «sidor som lenkjer til dette innlegget»?

Det er nok betre å lesa innlegget til Børge for å få svar på dette, sidan han interesserer seg stort for slikt og kann mykje um det:

Endelig begynner norske “Main Stream Media” å innse fordelene ved å oppmuntre til en offentlig diskurs ved å vise til bloggposter som linker til artiklene sine.

Eg såg det so vidt fyrr Børge skreiv um det, på Eirik Newth sitt debattinnlegg «Fildeling er framtida». Det er forresten eit kjempegodt innlegg som eg er veldig einig i. Eg er ein stor tilhengjar av fri kultur på same måte som eg er tilhengjar av fri programvare, fridom og folkestyre ålment sett. Difor er eg òg tilhengjar av eit demokratisk språk som ikkje er kulturimperialistisk og representerer yverklassa (altso er eg for norsk (nynorsk) i motsetnad til dansk-norsk (bokmål)). Men det var ein digresjon.

Noko for Universitas?

Sidan eg fekk ein god attendemelding på innlegget mitt um arbeidet med Universitas (som er ein meir enn det eg normalt fær :P), tenkte eg at eg skulle skriva um det litt oftare. No kann eg skriva spesielt um den nye greina eg kjem til å laga i Universitas som vil heita «attendetråkk» eller noko; ikkje av di det er spesielt interessant for verdi, men av di eg veit nokre få set pris på det. Det vil òg vera ein slags pådrivar for å få meg til å gjera han ferdig. Fyrst og framst lyt eg spyrja vyrde redaktør Leif M. Kirknes, men han er ein informatikar sjølv, so han forstår nok kvifor dette er tøft. :-)

Eg ser at Dagbladet driv mykje med eksperimentering og nye funksjonar på netsida si. Eg må seia meg veldig mot all denne iPhone-hypa dei driv med, eg vert sjuk av mindre, men det er jo moro at dei fær leika seg so mykje med netsida som dei gjer.

Hadde eg berre kunna prioritert Universitas litt meir, so kunne eg ha gjort fleire kule ting der – men eg prioriterer nok anna. Same kva, eg skal sjå um eg fær laga ein «kva bloggar lenkjer til dette nyhendet»-boks. :-)

Eg jobbar i Universitas, studentavisi

No er det jo ganske lengje sidan eg starta som netandsvarleg i Universitas. Det var vel ein gong i august sist år, men eg hev likevel ikkje prata noko stort um det. Det er ein ganske morosam jobb når eg hev tid til å gjera litt ekstra. Mitt store programmeringsprosjekt på Universitas hev vore å få netsida til å bruka MySQL i staden for Oracle; og å få sida til å verta mykje kjappare enn det han var fyrr.

Det kann høyrast keisamt ut, men å fiksa på koden på netavisi er faktisk kjempemoro. Eg storkoser meg når eg heile tidi sit og betrar sida, bit for bit. Eg brukar eit revisjonskontrollsystem som heiter Git, som gjer at det er enkelt for meg å hava ein stabil side (den som alltid finst på universitas.no) i tillegg til den eg gjer sjølve arbeidet på. Eg hev òg forskjellege «greiner» som eg jobber på, altso, for å taka eit eksempel:

Praktisk eksempel, korleis fiksa søkjesystem midt inni ei større sideumleggjing

Ein av tingi eg absolutt ville fiksa var mellomlagring av bilete på netsida. Altso; fyrr so vart kvart einaste bilete gjort mindre då du gjekk inn på sida, dette er jo heilt ekstremt ineffektivt. Du kann lesa meir um dette i sleppnotane til Universitas. Same kva, å fiksa biletesystemet var ikkje gjort på ein dag – og då eg hadde gjort halvparten av systemet låg heile netsida i brakk og kunne ikkje brukast. Plutseleg fann eg ut eg ville laga eit betre søkjesystem for netsida, men eg ville ikkje vera hemma av det halvferdige biletesystemet. Difor hadde eg innanfor «utviklingsversjonen» tvo greiner ut; biletesystem, og søkjesystem. Vanlege småfiksar gjekk fyrst i den vanlege utviklingsversjonen fyrr eg henta dei inn i produksjonsversjonen (den stabile). Småfiksane vart òg henta inn i greinene mine når eg jobba på dei.

På denne måten fekk eg ferdig søkjesystemet uavhengig av dei store endringane eg hadde gjort i det uferdige biletesystemet. Når søkjesystemet var ferdig flytta eg det til slutt inn i produksjonsversjonen; og då vart det sloppe. Hadde eg berre hatt ein utviklingsversjon utan greinar, so hadde eg ikkje kunna sleppa søkjesystemet som vart starta etter eg hadde brekt sida med eit halvferdig biletesystem.

Arbeidsoppgåver

Det var eigentleg ei stor avsporing, men det viser litt korleis eg jobbar og ikkje minst kva eg gjer i Universitas. Det eg gjer oftast, likevel, er å leggja ut netsida kvar onsdag morgon. Stillingi mi heiter «netandsvarleg», men eg hev òg andsvar for det eigenutvikla produksjonssystemet som avisi brukar internt. Er noko feil med det, so må eg fiksa upp.

Men! Eg vil berre seia ein ting til; å gjera sida raskare er drittøft. Nett no er eg mest hugen på å gjera ei litt større umleggjing av sida og endra litt på nettbunaden; sidan eg hev fiksa so mykje av snøggleiken allereie. Denne tabellen er henta frå sleppnotane til Universitas versjon 3

Lasting av framsida
VersjonSekund
1~5-6
2~2.5
3~1

Ahh. Sjå på dei tali… Frå heile 5–6 sekund til eitt herleg sekund. Det er slags morosam oppgåve, sidan eg brukar so lite tid på det, ein-tvo timar i vìka. Men då hev eg iallfall sagt i frå um det, slik Egil foreslo for eit halvt år sidan. :-)

Ting «Dag og Tid», ei fantastisk god avis!

Eg gjekk nett inn etter solsitting kombinert med avislesing i yver ein time. Eg las Dag og Tid, den frie vìkeavisi som fokuserer på kultur og ordskifte redigert på nynorsk. Og eg må berre få sagt det; eg likar den avisi so utruleg, fantastisk godt!

Ute i skinnande sol som varma hud las eg millom anna ei lang god samtale med Hanne Tømta (den dritkule teatersjefen på Rogaland Teater) og ein kommentar um kvar dei intellektuelle i Noreg er i alkoholordskiftet. Eller, problemet var vel meir at det ikkje var noko alkoholordskifte. Båe desse artiklane fylde meg med kveik og eg fekk sterk hug til å skriva um:

  1. Rogaland Teater, og teater ålment – kvifor teater er so ekstremt bra
  2. Alkoholkulturen som er i Noreg (eg hev prøvd fyrr, men eg trur eg må dela det opp i mange mindre innlegg)
  3. Dag og Tid, det er det er prøvar på no.

Kjende eg mista litt av vilja då maskini mi slo seg på, likevel. Eg var supergira då eg hadde den herlege avisi millom fingrane og sat ute i det fine v^eret, men no sit eg inne i eit myrkt rom. Likevel skal eg prøva meg på å skriva noko smått;

Dag og Tid, og kvifor alle lyt tinga denne avisi

Det var ein fødedag for fleire år sidan (hmm, vert vel, 3 år) eg hadde nett byta hovudmål til nynorsk og skreiv heilt elendig. Mine kjære tantor Siv Omdal og Gry Omdal fann då ut at dei skulle tinga den nynorske vìkeavisi til meg. Betre gåve hev eg ikkje fengje (etter det eg kann hugsa). Eg vart sjølvsagt superglad, for eg (lur som eg var) visste at for å verta god i nynorsk må ein lesa masse nynorsk, so vel som skriva masse. Eg visste eg kom til å skriva masse (det gjorde eg jo allereie) – men det var nok verre med lesingi. For kvar ser ein eigentleg nynorsk um ein gjeng på skule i Stavanger? Ingenstads. So dette var perfekt.

Det tok ikkje mange nummeri fyrr eg forstod at Dag og Tid ikkje berre var ein nynorskavis – men ei jækla god avis i same slengen. Eg vart yverraska frå fyrste sending – men tenkte dei kann henda berre var heldige med tema denne gongen – tri år seinare hev eg framleis att å finna eit nummer der eg ikkje er kjempeinteressert i iallfall tvo av sakone. Ofte mykje meir. Eg pla lesa heile avisi frå perm til perm (nytta gjerne eit par dagar på ho) – no gjer eg ikkje det lengre, av di – vel – eg fær ho ikkje der eg bur lengre.

Det tøffaste i ei avis

Noko av det som er so tøft med avisi, er at ho skriv um ting som andre teier um. Dessutan er det tøffaste i kvar ein avis dette:

  1. Ordskifte og kronikk/kommentar (ofte med nye, interessante meiningar og forskningsresultat)
  2. Kultur
  3. Lange, gode og koselege intervju med interessante folk

Dei gongane eg les Stavanger Aftenblad (det var mykje fyrr, men ikkje no – ser ikkje avisi i Oslo) er det alltid yvernemde emne eg les mest ihuga um. So, til det geniale med Dag og Tid; det er dette ho fokuserer på. Yeey! Ordskiftet i denne avisi femnar vidt om, noko av det mest interessante eg hev lese um midtaustenkonflikten, Irak og USA hev vore i denne avisi.

Det er ei «intellektuell» avis, ho prøver ikkje taka VG sin marknad; men eg trur at store delar av Noreg hadde likt ho godt. De som les heimesida mi vil absolutt finne ho sers god og interessant. Det er lett å få tak i gratiseksemplar (eg kjenner eg fær det heile tidi via NMU) – um ikkje kann ein tinga ho ei kort periode (10 vìkor).

Sist utgåva endra dei bladbunad og gjorde ei stor oppreinsking i avisi – og no spyrr dei um dei kann få nokre av dei gamle tingarane sine attende. Og sjølvsagt fleire nye tingarar. Eg tingar denne avisi, men han kjem til Stavanger. So når eg kjem attende til Oslo må eg hugsa å oppdatera tilskrifti mi. Då vil Dag og Tid få ein ny tingar, for pappa er fast lesar av avisi – og hev ingen hug om å vera noko anna.

So eg oppmodar alle til å prøva avisi, verkeleg verkeleg! (trass dei dårlege netsidone) Det er ei god avis i seg sjølv, masse originalt og viktig materiale. Mykje interessant og ein heil del tekstar du ikkje ser i andre avisar. Dessutan er ho òg på nynorsk, og ein vert betre i språket av å lesa ho. Alle burde tinga ho.