Merkelapp-arkiv: Cracka

Mista tvo innlegg, surt…

Eg mista jo alt eg hadde skrive på lang tid då tenarane der sida låg vart cracka. Eg trudde eg hadde alt andre plassar lell, det er no feil. Eg klarar ikkje å finna att desse tvo innleggi:

  • Berlin, Januar 2009
  • Eit halvår med psykisk slit = 0 studiepoeng?

Eg hev truleg innspeli til dei, men ikkje sjølve innleggi. Kann nokon plz vera so snill å finna dei fram. Dei låg på desse URL-ane rundt 24. mai til 1. juni:

  • http://velmont.no/2009/05/berlin-januar-2009/
  • http://velmont.no/2009/05/eit-halvar-med-psykisk-slit-0-studiepoeng/

Eg trudde eg hadde alle innleggi mine lagra i Liferea (nyhendelesaren min). Det hadde eg visst òg, men dei hev vorte yverskrivne av nyare innlegg, av di nokre av dei nyare innleggi hev fengje nett den same ID-en som dei gamle. Veldig synd.

Leit i cachen din (spyrst um nokon held på han so lengje), nyhendelesaren elder kva det måtte vera. Stod nok ikkje so alt for mykje der, men hadde vore jysla fint å fengje attende. Då spesielt den Berlin-tingen. Var nesten berre bilete, men ein del tekst under.

Uppdatert, gode Simon (boba) fann dei til meg.

Kvifor forsvann heile sida mi?

Plutseleg vart sida mi vekk for ei stund sidan. Eg vart sjølvsagt grådig leid meg av di eg hadde masse eg ville skriva um. So hev ho vore daud ei víka og er framleis ikkje uppe. So difor er det framleis litt stress og ukult å leggja ut nye ting på netsida.

No er tenaren til eg og Egil (thor) uppe att, men eg mista ein heil del – og det må til ein del manuelt arbeid for å få det attende.

Det utset eg. Eg held fram med å la sida mi få vera på Acona (det er tenaren som står på det gamle rommet mitt i Stavanger).

Det er ganske ironisk at tenaren me betalar for er meir ustabil enn den eg hev på guterommet.

Heile grunnen til at eg betalar for ein annan tenar er faktisk driftstryggleik. Alt det andre gjer eg betre heime.

FsckVPS’ morsselskap vart cracka gjennom ein tryggleiksfeil i HyperVM, som er eit program for å halda styr på fleire virtuelle tenarar. 100.000 sider vart sletta av crackarane. Jæklar.

HyperVM er proprietær programvare (lukka), og hovudutviklaren vart funne hengd eit par dagar seinare. Dei trur det er sjølvmord. Difor det er ulurt å driva med proprietær programvare.

So… Det er litt stille her litt. Kannhenda. Same kva, det var difor sida var nede.

Eg gjeng attende til FsckVPS, av di det er hendig og bra. Men eg og Egil tek backup på våre eigne tenarar i tillegg no.

Eg distribuerer porno-netsider med nakne vevkamera-amatørar (jentor sjølvsagt)

Dette kjem truleg som eit sjokk på dei færraste og jubel for dei fleste, men eg hev distribuert porno rett her på velmont.net. Sjølvsagt ingen hot sexy latina chicks spread legs and ooh-ooh webcam sex directed by and starring kinky sexy amatur babes på framsida, men eitt hakk ned i hierakiet hev du kunna finna all godskapen du visste internett hadde å byda på.

Oppdatert: Dei held fram. Eg trur eg hev klart fiksa det no; det låg att ein administrator-brukar på bloggen.

Eg er sjølvsagt i hundre av å hava uppdaga at eg hev kunna spreidd det glade bodskap heilt utan vitande vilja og tanke. At eit par hot sexy latina bitches kannhenda fær litt betre betalt når halliken deira tener litt meir pengar grunna mi inkjevetta lysing, er ein annan positiv biverknad.

Alle veit jo at eg elskar porno-bransjen endå meir enn våpen-bransjen. Sjølv um båe bransjane (som er dei som omset mest pengar i verdi!) er botnsolide og fjonge bransjar; so må eg nok seia at porno stend i høgsetet spesielt i desse joletider. Ja, eg veit, det er jo viktugt å hava våpen slik at me kann skyta i stykker hovuda til menneskje som er mindre verd eller meiner feil ting; men likevel er det noko spesielt i gleda me fær av å sjå på pur kapitalistisk, utnyttande porno. Ah, det finst vel ikkje noko meir samansveisande i ein flokk menneskje enn å sjå på gruppevaldt… – eh, -sex.

Pur kommersiell sex. Det er viktugt at han finst; om ikkje kunne me jo gjort noko so fælt som å hava sex med dei me er glad i! Usj, æsj, bæsj.

Um netsida

I det siste hev eg merka at siderangeringi mi hjå den o-store søkemotoren hev vorte ganske so bra. So lenkjer eg til deg er du heldig, for då fær du søkjemotor-jus. Difor var det so jysla heldig at desse herlege porno-sidene kom på at dei ville cracka WordPress-installasjonen min og putta opp eit lite skript som gjorde at eg kunne hjelpa dei med å få meir søkjemotor-jus. Stakkars, dei hev vel godt av all stønad dei kann få; dei fær vel so mykje trafikk og so mykje pengar av gode, kåte menn at dei må få låna litt plass hjå meg.

Eg veit jo kor mykje eg sjølv betalar for å hava netsida mi oppe.

Kvar er godskapen då?

Leit ikkje lengre!
Eg hev diverre fjerna han. Av ein eller annan grunn gjorde eg noko veldig dumt og impulsivt då eg fann dette (via Technocrati og referer):

  • Vart yverraska
  • Sint
  • Prøvde finna ut korleis dei hadde klart det
  • Fjerna xml.php som vart lagt inn av crackarane
  • Oppgraderte WordPress-installasjonen min slik at eg ikkje skulle verta råka av det same um att

Å oppgradera WordPress er ikkje impulsivt, men det fær so vera. Elles leita eg gjennom heile netsida for å finna liknande brot.

Sida slik ho var

Eg veit ingen hev venta på å sjå bilete av sida; men eg legg det ut lell.

Porno på netsida mi

Godt å sjå at dei ikkje er redd for å taka seg til rette. Sjekk URL-en. Ja, det er faktisk www.velmont.net/xhtml/, ei sida som ikkje er vanleg kjend for folk. Det må ha vore menneskje som fann fram til det, og det må ha vore ein feil i WordPress. Eg synest det er veldig rart at dei fekk det til um det var ein bot som gjorde det; men truleg hev det altso vore ein person.

Elles legg merkje til morosame ting som at [Gay] hev ei spesiell markering; og TEENS ser ut som um eg hev vitja nett denne sida. Elles er puppane til nokre av jentone ganske forferdelege.

Det skjedde um att

Eg vart mildt sagt yverraska då eg såg at dette framleis fungerte. Det var godt at eg fann ut av det att og fekk sletta administrator-brukaren som låg att i WordPress. Ei lita melding til alle som kjem inn på denne sida:

Stop surfing for porn! It’s a nasty business you stupid fuck

Sex-bilete lagt opp på ny!

No hev eg gjort um dette xml.php-skriptet til eit skript som loggar alle som kjem inn (difor fær eg sjå kvar alle kjem frå). Det er ganske stor trafikk til den fili. Sida mi kjem på fyrstesida på søk med «cheerleader porn» og «horny women webcam». Eg ser det er fleire som er infisert på same måten. Eg vonar berre dei ikkje klarar utnytta sida mi meir.

Alle treffi som kjem inn til xml.php-fili kjem no til denne sida her; so dei fær noko dei ikkje vil hava :P