Merkelapp-arkiv: fleirfasisk søvn

Fleirfasisk/polyfasisk soveprosjekt lagt på is

Etter ei stor «blemme» i dag, utsett eg prosjektet som lova. Eg klara aldri koma yver humpen til ekte fleirfasisk soving. Eg trudde det, men etter evaluering fann eg 48-timar syklusar, som ikkje er det same. Eg hev til fyremål å trena meg sjølv og starta prosjektet med betre fyresetnader enn i dag.

Det var ikkje av ynskje um å vera meir effektiv at eg starta prosjektet, det var meir «kult, klarar eg dette?». Eg er fast innstilt på at eg klarar det, men hev sett i 12 dagar no at eg ikkje hev kome langt nok til yvergangen. Det skal ikkje taka meir enn tri døgn å koma yver humpen i fylgje Steve Pavlina. Problemet mitt er at eg aldri kom til tri døgn. Eg skulle klara det denne gongen, men det gjekk altso ikkje. Eg sov ei full natt frå kl 12 til 20. Eg mista innleveringsfristen til ein heil haug obligatoriske oppgåver, nokon eg til og med hadde gjort. No er eg heldig at desse fagi er ekstrafag, so det gjer ikkje noko um eg droppar dei. Eg må berre finna noko anna å gjera på dagane.

Korleis var opplevingi, korleis gjekk det?

For å taka det andre fyrst. Eg hev sett på heile soveloggen min samla. Det er eit sers opplagt mynster i han.

 • Ein god dag, 20min søvn på alle 6 plassane, ingen yversoving
 • Ein dårleg, på starten av døgnet yversoving ca 5–8 timar
 • God
 • Dårleg
 • God
 • Dårleg
 • God
 • Dårleg
 • …osb

So sjølv um eg hadde desse gode dagane, og at eg var vel fungerande heile dagane – so var det ikkje Uberman slik det skal vera. Det var veldig moro so lengje det varte, og hadde kvar dag vore som dei gode so hadde alt vore bra. Men eg kom ikkje yver denne knausen og hev difor stoppa. Det var veldig moro å kunna hava eit emne å skriva um, det er noko eg må tenkja på til seinare.

Kor tid skal eg prøva på ny?

Det er ein del ting som må gå i boks fyrr eg prøver prosjektet att (for det skal eg!):

 • Bu ein plass der eg kann nytta ein ekte alarm på natti (for å ikkje vekkja andre)
 • Trent til å vakna av vekkjeklokka
 • Hava masse fri tid, fri frå skulearbeid osb
 • Vera sunn og god, og helst vegetarianar

Det siste punktet hev med soving å gjera. Er ein kjøtetar so treng ein mykje meir søvn enn um ein ikkje er, so det vil vera ein fordel um ein skal verta ein fleirfasisk sovar. Eg skal prøva eit anna prosjekt for å gjeva meg betre søvn no. Det er det eg hev prata um fyrr, å standa upp til faste tidor og leggja seg når ein er trøytt. Men fyrst trur eg at eg må skaffa meg ein plagsom alarm og trena meg til å stå opp når han ringjer. Me fær sjå korleis det gjeng frametter.

Eg kjem til å sakna å hava noko å gjera, noko å skriva fast um. Men eg finn vel det fort vonar eg. Nett no vil eg leggja meg og sova ei full natt, vert rart å gjera det med vilje denne gongen! :P

Fleirfasisk/polyfasisk søvn, dag 8-11

Eg byrjar verkeleg koma inn i sovemynsteret trass yversovingi. Trur eg er ferdig med ho, sjølv um eg statistisk sett vil yversova ein gong no ganske snart. Eg er fullt klår yver det og skal unngå det. Trass kor…zzz…vanskezzzzZzzzzz.

Eg hev eigentleg aldri mangla noko serleg med søvn i dette eksperimentet. Ikkje serleg lengje i so fall. Desse lange soveperiodene eg hev annan kvar dag hev gjort den andre dagen til ein veldig god fleirsyklisk/-fasisk dag. Men sjølv um eg ikkje hev kjend nokon stor søvnmangel, so er eg ikkje alltid på topp midt på natti. Dette trur eg vil endra seg um eg klarar å gå yver til ei ekte fleirfasisk uberman soveplan. So eg er endå meir sett på at eg ikkje skal yversova no, trass kor vondt det må vera. Eg må yver knausen.

Menmen, det er notid. Eg skal prata litt um dag 8 fram til no. Eg skal prøva å halda det kort.

Måndag 5. mar, dag 8

Var her eg skreiv førre innlegg. Eg yversov, hugsar ikkje detaljane, men det var nok normal avskruing av klokka, og so berre «slappa av litt» for å so sovna ganske raskt att. Resten av dagen var eg på Ping, der eg ikkje fekk kome inn i søvn 16 og 20.

Tysdag 6. mar, dag 9

So skreiv eg endeleg eit program for vekking. So no hev eg mykje meir sofistikert vekking. 00 og 04 var eksemplarisk. Til 08 skreiv eg dette i loggen:

Eg sov i 20 minutt, so visste eg maskini ville vekkja um fem ti minutt til, so eg sat mobilen på att og la meg ned. Eg hadde sovna um det ikkje hadde vore for datamaskini. Eg vakna av den stigande pipinga der, men hadde ikkje vakna av mobilen det kjende eg. Herleg å hava bra vekkeprogram!

12 sov eg på Ping, ganske greitt. Og so kjem eit problem, eit:

Praktisk problem, Exphil seminarundervisintg

Kl. 16 startar Exphil-seminaret. Det er jo midt i sovingi mi. Eg vart trøytt utyver timen kjende eg, då det var pause la eg hovudet ned på pulten og sovna med ein gong. Pausa varte berre i 10 minutt, og eg vakna av at eg fekk kjeft. Læraren stod og brølte «hei! Du! Våkna!», men eg vakna ikkje. Det tok tid, eg var langt vekk. Då eg forvirra reiste hovudet og lurte på kvar eg var, sat klassa og lo. Dei er vel ikkje van med at folk kann sova so tungt på dagen so raskt.

Kl 20 var godt. Vekka av datamaskini.

Onsdag 7. mars, dag 10

Eg var tung i hovudet og trøytt i tidsrommet frå 04–08. Rett fyrr kl 08 tok eg ein dusj, so la eg meg. Eg vakna og stod opp av datamaskini 08:20. So gjekk eg attende til sengi, og slo på mobilen på alarm fem minutt seinare og la meg ned att. Og resten er historie. Den handlar um at eg sov 6 timar, men eg skal ikkje fortelja han. Eg sov gjennom heile 12-blunden og hoppa yver 16.

Katta teater, A Clockwork Orange

Er du berre interessera i fleirfasisk søvn, hopp tvo paragrafar ned.

Eg fekk telefon frå Maria «kvar er du?». Eg var på Blindern, men skulle vore på Katta. So eg sprang for å taka trikken. Den kom og eg var på veg. Men, so gjorde trikken noko sers ulurt. Han sa «Holbergs plass» når det slett ikkje var Holbergs plass, men tvo stopp fyrr! Eg vart forvirra og tok trikken som gjekk bak, den tok ein sving og gjekk endå lengre vekk frå staden eg skulle. Eg gjekk av og sprang attende. Eg fann vegen ganske raskt etter stedsans. Eg hadde sers dårleg tid før dørene vart lukka. Eg kom til det eg trudde var Holbergs plass, men Maria såg meg ikkje, eg tenkte det var feil plass og såg skilt kor det stod «Tullingata» o.l., so difor sa eg det sikkert var Tullinløkka.

Då måtte eg springja nord. So eg sprang nord og kom til høgskulesenteret, det var heilt feil og Maria kunne ikkje venta lengre, so ho stakk. Eg fann til slutt Holdbergs plass, det var faktisk den plassen eg trudde det var. So det var teit gjort å stikkja frå der. Og so var det dette med å finna den vanskelege skulen. Eg gjekk lengje rundt i ring for å finna skulen, men nei. Eg spurde fleire folk – til slutt fann eg nokon som peika meg i ei meir ålmenn rett retning. Og etter eit par-tri hint frå folk so fann eg skulen. Han hadde digre veggar rundt seg då, so eg måtte gå langt attende for å kunna koma på framsida – dårleg design.

Endeleg framme

Inne møtte eg folk i kassa. Umogleg å ganga inn, eg sa eg kunna gå inn bag og STÅ. Eg hedde gjeda 100 kr. Det fekk eg, so såg eg stykkket. Pausa var 20 minnutt. Starta 09.15, men ingen gode plassar å sova. Etter kaka sat eg meg ned på golvet med beini i kors. Eg må ha sett rimeleg teit ut. Eg fekk kvilt litt, so kvilte eg resten av stykket. Det fungerte dårleg. Eg tok trikken til Ping og sov der, 22. Tvo timar på etterskudd. So det var å hoppa yver ein god del av dagsstrukturen.

Torsdag, 8. mars (dag 11)

Dette var ganske perfekt. Natti var herleg, eg var vaken og rask. Sers god form. 08 draumde eg livlig, kjempelang morosam draum pressa inn på 20 minutt. Eg var sikker på at eg hedda yversove, men klokka hedde berre gått 20 minutt! Det er like fantastisk kvar gong. Drog til Ping for å jobba med MAT1030, det fekk eg ikkje gjort ferdig – so må vel taka det faget om att. Jaja, det er i og for seg ikkje noko problem. Eg kann gjerne taka alle dei keisame fagi på ny, Exphil, STK1000 og MAT1030. Det kann godt henda skjer òg. Eg hev ikkje prioritert dei og merkjer eg ligg langt bak. Sers lite lysten til å starta på Exphil.

Drog til skrivarstova og hadde SmiO-møte. Midt i stakk eg og sov på golvet, var 10 min effektivt. So gjekk me og åt, eg tok restane til dei andre med heim. Åt faktisk nett den eine pizzaen. Var moro at det vart kalla «doggybag», nett som om maten skulle vera til hunden. Folk seier dette av di dei er flaue av å taka med mat frå restauranten heim. Det forstår eg ikkje. Når det låg 6 pizzastykker att, so kunne eg jo like godt taka dei med til hybelen…!

Fredag, 9. mars (dag 12)

Dette er ingen full dag. 00 var det vanskeleg å stå opp, eg ville sova. Dette er natti eg visstnok skal yversova. Etter ein halvtime vakna eg litt meir. Eg skal ikkje yversova no. Trass kor lyst eg hadde lyst. Då klokka slo 04 vart eg umiddelbart trøytt, utan å vita kva klokka var. Det var ganske utruleg; kroppen visste det var tid for søvn trur eg. 04.30 vart eg til slutt vekka av maskini, då eg var oppe var eg raskt i god form. Eg såg litt meir av «Haibane Renmei», ei fantastisk herleg Anime-serie (hev byrja sjå mykje slikt). Men so vart eg trøytt kl 05. No sit eg på kjøkenet i den gode sofaen utan nett og på batteri. Er so stress å skriva på hybelen sidan stolen er heilt forferdeleg. Eg er ganske trøytt, hadde augo att for litt sidan – ahh kjende eg – og so vaknar eg brått av at hovudet dupper ned. Det er alltid so surrealistisk.

Eg bør dra ned til Universitetet og levera den eine av dei fire obligane eg hev gjort som hadde frist i dag. Hev hatt tid til å kunna gjera alle, men aldri kjend oppgåvene hev vore tidskritiske. Dei er det i dag. Heh. Jaja, nesten same kva eg gjer so tek eg eit vanleg semester i fylgje lånekassa. Det er tryggnade, eg kann med ein gong eg vil berre drita i dei fleste fagi mine – og likevel vera heiltidsstudent utan å hava tapt noko på det.

0645 no, litt yver ei time att, so kann eg sova – men må stå opp etter 20 minutt. Eg trur slaget kjem til å stå um 08-delen no. Kjem eg til å klara å ikkje yversova han? Ohh. Eg kann nesten kjenna spenningi.

Oppdatert 0945: Det gjekk forresten kjempebra. :-)

Fleirfasisk søvn, dag 6-7

Dag 6 starta veldig dårleg. Det var denne dagen eg yversov so fælt. Eg hadde vore på pub med mortehu og Håvard og vakna ikkje av klokka. Kjennast lengje sidan trass i at det var på laurdag (og no er måndag). Eg sov til neste morgon, so låg eg lengje i senga og lurte på kva som hadde skjedd. Dagen etter, derimot, var fantastisk. Eg traff søvn på alle plassane, og hadde masse energi heile døgnet.

No hev eg ikkje heldt lengje på med dette. Det skal taka rundt tvo vikor å leggja um sovemynsteret, men sidan eg hev yversove so mange plassar kann det henda det tek lengre tid. På den andre sida so hev eg funne ut at det ikkje er særleg vanskeleg, eg hadde forberedt meg på eit helvete og søvnmangel i minst eitt døgn. Denne søvnmangelen hev ikkje vist seg. Ikkje slik vond søvnmangel eg er van med etter å ha vore vaken i nær 48 timar i all fall. For dei som hev vore på LAN, so må eg seia at dette er mykje herlegare. Eit par av dagane hev faktisk vore heilt fantastisk, ingen tanketåke – klår og fin i hovudet.

Bobbing mellom godt døgn og yversoving

Det eg byrjar sjå, er ei bobbing mellom godt døgn og yversoving annan kvar dag. Eg hev eit godt døgn, so yversov eg, hev godt døgn, yversov. Det kann tyda på at eg ikkje kjem yver knausen for å nytta blundane til det fulle. Søvnmangelperioda er kann henda endå ikkje kome. Eg prøver mykje hardare å passa på at eg klarar vekkja meg sjølv frå søvnen midt på natti. Det er 00 og 04 som er farleg, problemet er jo sjølvsagt at eg ikkje vil vekkja blokki mi. Likevel hev eg no vekking som er i fare med å gjera det; MEN, den kjem ikkje i slag med mindre eg ikkje vaknar av mobiltelefonen. Det hev eg gjort i det siste, so eg hev alltid slått av ekstravekkingi.

Dag 7

So låg eg tri timar ekstra i sengi og lurte på kva som hadde hend. Sov att til 16. Neste 20 sov eg ikkje. So vart det nytt døgn. Og eit veldig bra eit. Eg traff 20 minutt søvn på alle blundane utanom den siste:

Sovingi mi døgn 7 (søvnlogg)
SoveminuttKommentar
sun, 4. mar
kl. 00 20  
kl. 04 20  
kl. 08 20 Fantastisk! Kjendest som 8 timar, draumar – herleg!
kl. 12 20 Herleg
kl. 16 20 Eg låg i sengi og dagdraumde heile tidi mellom 12-16. Men ikkje av di eg var trøytt, meir av di det skjer so lite på sundagar.
kl. 20 10 Masse bråk i denne dumme blokki.

Eg hev vore inne veldig lengje no. Heldigvis måndag i morgon, so då er det enkelt å gå ut (les: eg hev grunn anna enn å få frisk luft). Ein annan ting, eg hev sers mykje tid hev eg funne ut. Denne helgi var dritlang. Spesielt sundagen. Ærleg talt, sundagen kjennest ut som tri dagar, det er heilt utruleg plagsomt. Eg manglar smør, og ville gjerne kaupa det, men neidå, – sundagen sluttar jo aldri:

 • Kiwien er stengt frå 21 laurdag
 • Etter 12 timar framleis stengd (ein dag), kl. 9 sundag
 • Etter 12 timar framleis stengd (tvo dagar), kl 21 sundag
 • Etter 12 timar framleis stengd (tri dagar), kl 9 måndag.
 • So opnar han endeleg.

Fleirfasisk søvn, dei fyrste dagane (0-5)

Eg er nett oppe frå ein fantastisk syklus. Eg vakna i sjokk yver ein sikker forsoving, eg kjende eg hadde vore vekk kjempelengje. Men det var ikkje lengre enn 20 minutt sidan eg la meg ned. Eg draumde kjempemasse, 8 timar verdt drauming på 20 minutt. Det var kjempeherleg. Men fyrr det vil eg altso prata um dei siste 5 «dagane» fyrr denne. I [ikkje alt for] korte trekk.

dag 0

No hev de sett timelista og litt tilhøyrande informasjon, so eg gjer dette litt mindre teknisk. Etter eg hadde den fantastisk gode vika med Rebecca, ho var hjå meg ei vika i ferien sin, so starta eg det fleirfasiske prosjektet. Som tidlegare hinta til hev eg ynskja å gjera dette lengje. Det hev liggje og bobla som forventningi til ein unge fram mot jolaftan. Då eg hadde sett Rebecca til toget, og tok t-banen heim var eg i tvil um eg skulle taka ein avslappingsdag til fyrr eg starta. Men det gjorde eg ikkje.

dag 1

Eg fann ut eg ville hava ei rytme eg lett kunna hugsa, eg likar spesielt godt desse tali som er < 24:

 • 0
 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 16

So difor tenkte eg at rytma 0, 4, 8, 12, 16 og 20 ville vera bra. Og det var ho.

Det er forresten interessant å sjå at «20» ofte vert kalla 8, so då er det berre 12 som er utanfor dei kule tali.

Då eg kom til leggjetidi mi kl 4 kjende eg soving var godt ynskja. Eg er likevel van med å sitja oppe til rundt 5. Ein halvtime seinare rang mobilen, og eg vurderte seriøst um eg skulle fortsetja prosjektet. Eg var inni sovingi og ville sova lengre. Eg visste eg ville vurdera utsetjing av prosjektet på desse tidspunkti, nett som alle stakkarane med tidleg jobb vurderer jobben sin kvar gong alarmen ringjer for å vekkja dei. Men so var eg sterkare og stod opp. Det tok ikkje lange tidi fyrr eg var ganske hyper heldigvis. Det hjalp jo godt.

Ping

Eg drog til Ping. Ingen der utanom Karol og han stakk. Tidi var 12, eg sov. Då eg kom opp vart mortehu forskrekka. So fortalde eg um prosjektet som er vidkjend i nerdekretsar tydelegvis. So rart eg ikkje fekk vita um det fyrr desember, er mange som ser rart på meg og lurer på um eg er ein ekte datanerd sidan eg var so ignorant og at fleirfasisk søvn var nytt for meg. Eg hadde det kulaste faget eg hev dette semesteret, det er det «vanskelegaste». Vel, iall fall det som eg er meint til å taka mykje seinare i studeringi mi. Etter eg hev hatt mange andre fag. Men eg var lei av å taka keisame lite utfordrane fag, so eg tok Datamaskinarkitektur for å hava noko moro å leika med. Me hadde assembler, som er kjempelett1 men det var moro lell. For eg hev nett lært det og det er veldig kult.

An assembly language is a low-level language used in the writing of computer programs. […snip…] Assembly language was once widely used for all aspects of programming, but today it tends to be used more narrowly, primarily when direct hardware manipulation or unusual performance issues are involved. Typical uses are device drivers, low-level embedded systems, and real-time systems. These applications benefit from the increased speed of processing assembly program instructions.

Men det var ein diger digresjon. Men denne timen slutta kl 16. Og nokon av de forstår kann henda at eg måtte finna meg soveplass då. Hadde tenkt å dra heim, men Egil tok meg med ned att til Ping. So sov eg i eit litt bråkete rom der, men eg flaug, so alt var bra. mortehu sat på noko flygemusikk (uhm, treig trance?), og so kom eg inn i ein halvvegs draumeverd der kroppen vart veldig lett. Egil vekka meg, og so lurte dei på kvifor eg ikkje vart vekka av musikkendringi. Eg sa alarmen min ikkje gjekk av, men dei sa han gjorde det. Dette fann eg rart. Men eg registrerte kva som hende rundt meg, eg gjorde berre ingen ting med det.

På skrivarstova seinare…

Eg hadde lova å koma på eit… møte?… um kva me i målrørsla skulle gjera frametter mtp. valet. Heitte noko med politikk. Midt i måtte eg hava 20-blunden min, det hadde eg varsla Ola um. Problem: eg drakk svart te. Eg visste det var koffein i dette. Men det visste eg ikkje fyrr eg tenkte på det etter eg hadde drikke dritet. Mao. sov eg ikkje min neste 20-syklus. Men eg kvilte, og det var godt. Drog heim att og la meg til 0. So vart det ein ny «dag».

dag 2

Eg sov. Gjorde masse. La meg 4. So sov eg. Og sov. Og sov. Ganske mykje. Det var ikkje kva eg skulle. 6 timar sov eg. Eg hadde snudd meg og skrudd av mobilen for å koma meg opp etter litt. So tok det altso ikkje mange sekundi fyrr eg var fast i søvn att. Det var demotiverande. Haha, eg såg noko moro2! Ja. Kor var eg. Ja, vart sitjande forbi 12 og 16. Usikker på um eg skulle fortsetja eller taka pause fyrr eg gjekk inn for det att. Eg gjekk ikkje på Exphil-seminar, det var dumt – men vart so tiltrukke av noko på datamaskini. Hugsar ikkje kva, det er alltid noko.

Hum. Dette gjeng for treigt, eg kunna skriva ei bok um eg fortset å fortelja so detaljert… So:

 • T-banen var «ute av drift». Måtte stå i kulda og venta dritlengje fyrr eg tok ein buss i staden.
 • Kom ein time for seint til 20-sovingi.
 • Fekk sova på 0-blunden.
 • Ny dag

dag 3

 • Kjende meg bra og fekk sova godt 0 og 4.
 • Brannalarm gjekk 6. Det var moro, eg kjende meg som ei vaktbikkje som alltid hadde full kontroll. Det var superdupermoro. Eg var i kjempegod form.
 • Gjorde ingen ting på dagen. Men kjende meg klar og fin. Eg laga ein god del mat. Kaupte inn nytt trur eg.
 • Ny dag

dag 4

 • 4* REM-søvn, eg merka eg draumde og det var godt. Det var so godt at eg hadde slege av mobilen (kva faen?), men alt var bra, sidan eg hadde skrive fylgjande line i ein terminal på datamaskini mi fyrr eg la meg:
sleep 32m && mplayer "Musikk/Web/Jeff Beck - A day in life.mp3"
 • Um du ikkje veit kva det tyder, so hev du ikkje forstått at Unix er det kulaste sidan brødkuttarmaskini på Kiwien.
  • Den fyrste kommandoen søv i 32 minutt (som er eit kult tal sidan det er 25 og difor er med dei kule tali), so når han hev gjort det so avsluttar han berre. Det kann virka litt teit, men les du vidare ser du:
  • && – som ganske enkelt tyder at han skal køyra neste kommando um den forrige avslutta rett. Det gjer han jo, so då vert neste kommando køyrd som er:
  • mplayer. mplayer er verdas beste mediaspelar. So sjølvsagt vil han spela mp3-en for meg.
  • Voilá => Vekking.

Jepp. Slik er det. Var utanom emnet att, unnskuld. Vidare:

 • 4* sov eg gjennom datamaskinmusikken (slo ljoden lavt for å ikkje vekka verdi kl 4) òg mobilen.
 • Sov lengje.
 • 4 timar.
 • Altso gjennom 8-sovingi.
 • 20 sov eg kjempegodt. Hadde supersovings.

Eg likar ikkje desse yversovingane. Dei skal ikkje finnast. Eg treng ei betre klokka. Noko som kann vekkja meg. Men rundt her starta eg disiplinera meg sjølv. Eg lærte undermedvitet mitt å stå opp på klokkesignal. Ganske kult.

dag 5

Her var eg hyper. Sov litt 4, då eg stod opp var eg trøytt. Men etter ein halvtime gav det seg. Eg la meg att 8 og hadde ein fantastisk syklus. Då eg vakna var eg sikker på at eg hadde sove langt yver oppsett tid. Men då eg såg på klokka såg eg at det var 5 minutt til mobilen skulle vekkja meg! So skreiv eg førre innlegg der eg oppljoste um det fleirfasiske soveprosjektet mitt. So åt eg, som eg hev vorte so flink til, og stakk til Ping. mortehu hacka på nettlesaren sin, han skriv han frå botnen att. Det er verdas kulaste nettlesar, sjå fram til slepp, um han nokon gong vert sluppe for ålmenta. Vonar det. Vert herleg å kunna gå vekk frå Firefox sin grådige minne-bruk og treigskap.

Eg hacka på ein obligatorisk oppgåve, og kom ein time yver tidi mi. Då fekk eg kjeft av mortehu og Håvard (gus), so eg la meg. Etter det gjekk me på RF-kjellaren, som er ein pub. Det var koseleg. Fin plass. Der jobba gode ven Bodil/Jørgen.

0 oversov eg dramatisk.

dag 6

Eg sov heile natti ganske enkelt. Lurte på kva som hadde skjedd. Dette var ikkje bra. Men denne dagen skulle eg ikkje skriva um. Men eg kann seia at det gjeng bra. Eg skal lova å vera kortare neste gong.

Las du alt?

Notar

1 Når eg seier kjempelett, so meiner eg eigentleg ikkje at eg er kjempeflink. Men all assembleren me skal læra i det faget kann eg allereie (eg sat oppe ei natt og lærte meg heile pensum pluss ein del ekstra) og dessutan er det veldig lite, so på ein måte veldig enkelt. På same måte som ein datamaskin er sers enkel, det er jo berre små transistorar og portar. Tidlegare lærte me um prosessoren i datamaskini, det var veldig moro. Tilrår dette faget til alle som ikkje kann so mykje um datamaskinar. Eg hev lært mykje :D

2 Det er det sjukaste eg hev sett, utanfor vindauga går éin t-banevogn! Han køyrer heilt åleine. Det hadde vore moro å vore på den. Ser mongo ut. Hahah. Synd eg ikkje hev ladaren til kameraet (ligg i Stavanger), skulle teke bilete av noko so utanomjordisk.

Fleirfasisk søvn, mitt nye sovemynster (forsøk)

Eg hev starta på eit eksperiment. Ute på byen attende i desember kom eg i snakk med ein hyggeleg kar um vika eg hadde hatt. Eg hadde omtrent ikkje sove og jobba slag-i-slag, som svar fortalde han meg um noko eg aldri fyrr hadde høyrd um: Uberman søvn (og kalla Polyphasic sleep eller Da Vinci sleep). Dette var nokon sjuke greier, eg vart straks oppslukt – dette måtte eg prøva når tidi var inne.

Eg veit eg hev vore ei sann plaga for ein del av venene mine her i Oslo etter eg fann dette. Hev truleg snakka litt vel mykje um fleirfasisk soving. Vore sers ivrig og evangeliserande um emnet trass ingen personleg erfaring. Men eg hev planlagt eit forsøk lengje og hev no altso starta det. Dette er mitt 5 døgn. Og eg er allereie ganske imponert.

Kva er fleirfasisk/fleirsyklisk/polyfasisk søvn?

Det er eigentleg ganske enkelt. I ein type som kallast «Uberman søvn» søv ein 20 minutt kvar 4 time. Heile døgnet, vika rundt. På den måten nyttar ein berre 2 timar på å sova kvart døgn. Når ein søv normalt, so er ein innom fleire typar søvn. Av desse ser det ut til at REM-søvn (der ein hev draumar) og djup søvn er viktigst. Når ein søv fleirfasisk vil kvar «høneblund» gjeva deg det du treng av søvn. Mange meiner ein berre fær REM-søvn som fleirfasesovar, men forskning (frå 1991) hev vist at ein fær REM– og djup søvn i forskjellege blundar:

One school claims that REM sleep is the most necessary stage, […] Another school acknowledges research done on users of this schedule (Scientific American Frontiers 1991), which suggests that the body will enter different stages of sleep during the different naps—REM during some, deeper sleep during others—in order to get some of each essential stage.

Mykje av søvnen me hev er ikkje naudsynt. Nettdoktor seier at yver 50% av søvnen er i fase 2, som eigentleg ikkje gjer noko for kroppen. Denne delen kann ein kutta vekk og samtidig trena seg til å nå god søvn raskt. Dette er kva eg prøver, det er forsøket.

Eg fann bloggen til Steve Pavlina, som sjølv hev sove på denne måten yver 5 månadar og skrive um det. Dei fyrste tvo vikone skal visstnok vera vanskelege å koma inn i. Fleire andre folk hev prøvd dette, og heldt på i tvo-tri vikor fyrr dei gav opp. Men eg vil klara det.

So, kor langt er eg kome med tilvenningi mi?

Eg starta dagen Rebecca drog. Det kjendest evig lengje ut sidan no, sjølv um det er godt under ei vika. Då eg var på skrivarstova på måndagen kjennast derimot ikkje so lengje sidan. Det er ganske rart, sidan det er fredag i dag og møtet var på måndag. Rebecca og skrivarstova var ikkje langt vekk frå einannan, men dei kjennest slik. Grunnen kann vera at eg ganske enkelt hev mista heile tidskjensla mi.

Det finst ikkje dagar lengre. Dei flyt berre yver i kvarandre, alle klåre skil mellom dagane er forsvunne. Eg ser det vert myrkt, so vert det ljost – men eg hev ikkje nokon annan skikkeleg god måte å skilja dagane frå einannan på. Eg merkjer dette godt då eg skal tenkja attende for å finna ut kva dag eg gjorde ting på. Det vert berre surr. Godt eg skriv ned ting og hev IRC-loggar eg kann lesa for å finna ut av det. :-)

I natt (eg er jo oppe omtrent heile tidi no ;-) ) tenkte eg attende og sat opp ein tabell yver sovingi mi. Merk at eg er sers usikker på alt som ikkje er i dag. Soveminutt tyder kor mykje eg sov, 0 tyder eg var medviten og ikkje sovna (berre låg og prøvde).

Sovingi mi dei siste fem døgni.
SoveminuttKommentar
sun, 25. feb
kl. 07 Stod opp
kl. 12 0 Gjort! Fyrste
kl. 16 0
kl. 20 0
mån, 26. feb
kl. 00 10
kl. 04 20 Sov ganske godt. Lyst å kutta prosjektet og berre sova.
kl. 08 0 Hugsar ikkje, sov sikkert ikkje
kl. 12 20 Ping. og sov i sofa. Kvilte.
kl. 16 25 Ping. Kvilte godt, trass bråk. Eg måtte vekkast av Egil (slo av mobilen?)
kl. 20 0 Skrivarstova. Eg hadde drikke te med koffein, fekk ikkje sova. Moro å gå midt i møtet for å sova (:P)
tys, 27. feb
kl. 00 20 Heime att.
kl. 04 360 Yversov. (6t)
kl. 08 sov Sov framleis her.
kl. 12 Lurte på um eg skulle utsetja prosjektet, sov ikkje her.
kl. 16 Skulka Exphil, sov ikkje sat heime heile tidi.
kl. 21 0 Gjekk på Exphil-forelesing. T-banen gjekk ikkje, kom heim 21, sov då.
ons, 28. feb
kl. 00 20
kl. 04 20
kl. 08 30 Var brannalarm 0600. Kjempekos, eg traff Elisabeth og Ola utanfor! Eg vart ikkje vekka av di eg ikkje sov då, hahah.
kl. 12 0
kl. 16 20
kl. 20 30 Sov godt. Kjendest mykje lengre enn det eigentleg var.
tor, 1. mar
kl. 00 0 Sov ikkje
kl. 04 35 Draumde litt (REM-søvn, yeah), heldt på å yversova men pcen vekka meg
kl. 08 240 Slo av mobil (men hugsar det ikkje) og sov gjennom pcen (4t)
kl. 12 0 Sov ikkje, utsatte til 1300 eigentleg
kl. 16 0
kl. 20 20 Denne var veldig goood. Vakna flott.
fre, 2. mar
kl. 00 0 Sov ikkje. Kjenner meg godt lell, hyper.
kl. 04 10 Ugh, alltid vanskelegast denne tidi. Lyst å berre sova. Vart betre etter ein halvtime.
kl. 08 25 Aah! Herleg! Dette må vera den beste eg hev hatt. Eg vakna 5 min fyrr klokka (etter 20min) og lurte på um eg hadde yversova. Langt frå! Hahahaha :-D

… Forresten so bruka eg kjempemasse tid på å laga og gjera den tabellen fin og tilgjengeleg. Hev truleg nytta CSS som ikkje fungerer i Intarweb Exploder, menmen, synd for deg.

Korleis gjeng det no?

Eg kjenner verkeleg at eg byrjar betra meg. Eg hev ikkje kjend dette helvette som ein visstnok går gjennom, men det er jysla vanskeleg å stå opp frå 04.00-blunden. Fleire gongar hev eg sove yver tidi òg – det er ei rar kjensle, for eg merkjer ikkje at eg hev slege av klokka. Plutseleg vaknar eg berre og fleire timar hev gått. So anten søv eg gjennom alarmen, elles slær eg han av. Eg trur eg gjer det siste. Eg er til tider ganske redusert, men det er verkeleg yverraskande lite med tanke på kor lite eg eigentleg søv kvar dag.

Eg hev tenkt å fortsetja og oppdatera ein del um dette. Eg er sikker på at det kann vera interessant for deg som les sida mi. Dessutan veit eg at mamma og pappa ikkje vil lika det, Rebecca hev allereie sagt ho ikkje likar det – men eg berre prøva det. Er so ekstremt kult.