Merkelapp-arkiv: Netbunad

Nye nynorsk.no

1. mai slutta nynorsk.no å fungera, so eg byta han ut med ein nytt system som eg hev brukt Ella CMS (skrive i Django) til å driva. Eg hev skrive ein eigen Ella-modul for å gjera referansane til andre nyhende, som er det meste nynorsk.no er.

Eg finn ikkje passordet og brukarnamnet til feedburnerkontoen til nynorskno, so irriterande nok fær eg ikkje endra rss-en til den nye plasseringi. Same kva, eg lurer på kva folk tykkjer um omformingi? Eg hev eit par eigne idèar på kva eg vil gjera med nynorsk.no, men eg mista litt pågangsmotet no når eg hev brukt so mykje tid på å i det heile teke få han upp i ei enkel utgåve.

Men viss andre kjem med gode framlegg (som ikkje er so alt for vandskelege å fiksa) so vert det kannhenda litt meir moro å fiksa på det.

Dei gamle nynorsk.no-sidene finst framleis på gamal.nynorsk.no, og ser/såg slik ut:

Dei nye ligg upplagt nok på nynorsk.no. Eg hev fiksa skikkeleg no-www for nynorsk.no òg no, herleg. I skrivande stund ser nynorsk.no slik ut:

Brukar du nynorsk.no? Saknar du noko frå dei gamle sidene? Kva vil få deg til å bruka nynorsk.no meir? Gamle nynorsk.no var mykje meir ein portal for nynorskting, korleis kann me få det attende, kva er viktugast?

På Fjøløy for å taka bilete

Eg og Espen var nett ute på Fjøløy, rett ved Utstein Kloster. Eg trong taka eit par bilete til ei netside eg skal laga for utleiging av fjoset der (til festar og liknande).

Fekk litt liten tid til slutten, so bileti uppe vart diverre litt uskarpe, eg sjekka ikkje skikkeleg. Dessutan tok eg noko video nede, det hadde eg òg tenkt å gjera uppe, men fekk ikkje tid.

Nede

Nede er det 4 bord, ein bar, tvo toalett og tvo «ekstra rom» utan noko i (det eine skal få eit biljardbord).

Oppe

Oppe finn du sjølve hovudrommet, med masse plass. På kvar kant er ei slags opphøgd «scene» for underhaldning og anna vil eg tru :-)

Ute

Tok nokre kjappe bilete på veg ut, her er eitt:

Vert interessant å sjå kva eg klarar å få ut av det.

Norsk målungdom sine netsider

Det var lengje ei sanning i Norsk Målungdom at netsidene våre var for myrke. Dessutan var dei vandskelege å finna i sidan dei mangla søkjefunksjon. No treng dei ei ny omleggjing, og denne gongen er det utsjånaden og struktur som er i høgsetet. Det er absolutt på tide.

Etter eit par år i målungdomen sette eg meg uppgåva; nye netsider til NMU. Eg tenkte eg ikkje gadd endra netbunaden på andre måtar enn å gjera han lysare. Det var sjølve systemet i botnen som skulle verta meir fleksibelt slik at me seinare kunne gjera ei full omleggjing av bunaden.

Eg såg veldig lengje på Drupal, men fann det til slutt for vandskeleg å koma i gong med. Tidi byrja skorta på (skulle vera klårt til landsmøtet), so eg gjekk med WordPress av di eg kunne det og ville kunna setja upp noko veldig kjapt.

Då eg var halvferdig fann eg ut at det var utruleg vandskeleg å laga ein kopi av den gamle sida med WordPress, han var ikkje fleksibel nok. Eg skreiv ein del spesialkode for å få alt til, men det vart veldig stygt. So ein mogleg veg framyver er kannhenda å helder bruka eit fullt CMS, som t.d. Joomla!

So lat oss gå gjennom korleis sida hev endra seg dei siste 5 åri

Den originale sida er ganske mørk og heng litt att.

Ho er ikkje like stygg som mange andre sider var på den tidi. Ho var ganske OK synast eg. Eg er aldri den som hev hatt aller mest mot denne sida.

Versjonen som vart sluppe landsmøtet 2008 (ca. eitt år sidan)

Dette er «min versjon» av nett den same sida. Det er verd å leggja merke til at det faktisk ikkje er min versjon i det heile teke, men at eg ganske enkelt hev prøvd å kopiera den gamle sida med litt andre fargar og gjera framsida bittelitt meir strukturert. Det fungerte ikkje særleg bra, det er framleis den elendige «nyhende»-straumen nedyver som særs sjeldan vert uppdatert.

Dessutan manglar mykje informasjon um målungdomen og vìnstremenyen er verre enn den som var i fyrste versjonen.

Ho er forresten ganske stygg.

Ei endring eg gjorde i forrigår

Jobba bittelitt med utsjånaden fyrr heile sida kjem til å verta kasta på dynga. No ser ho litt finare ut. Sidan eg sat der og såg Alias med Helene og Janne-Kristin fortsette eg litt på den dødsdømde sida.

Med bilete

So eg la til eitt bilete frå vinterleiren vår i Kviteseid. Og vips. Plutseleg såg dei ganske mykje meir innbjodande ut.

Med bilete kann dykk òg sjå at eg berre viser eitt nyhendeinnlegg på framsida. Det er ganske enkelt av di dei vert so sjeldan uppdatert at det ikkje er vits å visa dei andre lell. Med dei nye sidene må me tenkja mykje hardare på kva som kjem på framsida.

Delingi av sida i aktivist og hovudsida for folk som ikkje er medlem på sida.

So no gjeng ikkje den versjonen av sida ned i historia som alt for superstygg. Sjølv um det sikkert er den netsida som hev eksistert kortast tid. So eg vil veldig gjerne vera med på ei større umleggjing av netsida på ny. Arbeidet er allereie starta. Det kann verta interessant å sjå korleis det vert til slutt.

Eg tok meg god tid (vel, alt er relativt, hadde liten tid) med umleggjinga av Universitas.no som vart ein veldig stor suksess. Eg burde gå gjennom ein del av den.

Endra design på sida

Endra heimesidedesign, forsida ser mykje betre ut no. Med oppdateringa så vil heimesida sjå litt rar ut i Internet Explorer; men det drit eg i. Gidd ikkje fiksa det, dei som brukar IE ber om det, nemlig.

Eg skulle posta denne, men så klåra sjølvsagt IE å koma med feil-side, når eg gjekk tilbake var det eg hadde skrive vekk; det er typisk IE (dårleg måte å gjera ting på). Om du vil sjå korleis sida mi eigentleg ser ut, bruk ein bra nettlesar som FireFox.