Merkelapp-arkiv: Programmering

Korleis gjekk inf2270-eksamen, og kor er sekken min?

I går var ein litt teit dag, eg fekk ikkje den herlege «eksamen ferdig, eg er heilt ferdig for semesteret»-kjensla. Eg mista nemleg sekken, med jakka mi og altslag i. Han ligg nok trygt på Universitetet – men det hjalp ikkje meg då eg måtte gå ute midt på natta i tynn t-skjorta og shorts. Det var sers kaldt. Eg fraus òg inne. Og eg hadde jysla vondt i magen heile dagen. Eg trur eg hev gløymd å eta nok i det siste. Var verkeleg skrubbsvolten, det kjendest ut som um eg hadde eit skrubbsår i magen. Vondt.

Men so hev fleire spurd meg um korleis eksamen gjekk. Jo, det gjekk ganske bra. Eg er heilt sikker på at eg står, men det vert moro å sjå kva karakter eg fær. Trur det vert C, men eg kann vera heldig med ein B um sensor ikkje trekk meg for mine tvo superdigre feil:

 • *Eg gløymde å gjera ei heil oppgåva som tel 13%.* Skulle skriva x86-maskinkode for å rekna ut snittet av ein vektor med tal (dei kalla array for vektor), det gjorde eg for int (heiltal), men ikkje for double (flyttal, tal med komma :p). Eg hadde ikkje tid, men hadde tenkt å skriva kva instruksjonar ein må bruka. Hadde sikkert fengje stor utteljing på det. No fær eg truleg 0.
 • *Dei var jysla slemme i ei oppgåve og eg svarte dimed feil*. Når du skal laga ein ekstern asm-funskjon til C, er det ein viss «regel» du må fylgja for at C-programmet skal kunna bruka funksjonen. Dette ser du _vekk frå_ når du les kode raskt, av di det er same koda på topp og botn heile tidi – og alle veit kva han gjer. Men plutseleg i ei av oppgåvene hadde dei byta koden frå:
  pushl %ebp
  movl %esp, %ebp
  til:
  movl %esp, %ebp
  pushl %ebp
  som vil gjera at heile programmet klikker og fær «segmentation fault». Veldig teit gjort. *Sjølvsagt* veit eg dette, men når ein hev dårleg tid og skal gå gjennom mykje ser ein ikkje på all standard-koden; men fokuserer på det som faktisk gjer _arbeidet_ i funksjonen.

So det var irriterande.

Lagt att sekken

Og som typisk er, la eg att sekken i eksamenslokalet. Dei stengde. So eg fraus då eg hang lengje på PING, so gjekk eg ut i mørke natta og det var dritkaldt. Eg kom alt for tidleg til t-banen, so eg måtte stå og hengja der lengje. Kaaaldt. Brrr.

No må eg skunda meg å pakka ned laptopen og alt eg skal hava med (det vert vanskeleg utan sekk, men må vel improvisera med pose). So må eg prøva å finna sekken min på Universitetet. Vonar verkeleg eg klarar det, mobiltelefonen min ligg der. Eg skulde ringja båe Espen og Rebecca i går. Finn eg han i dag lyt eg vel ringja Helene ein gong òg. Sumarkosefilmprosjektet eg vonar meg, Helene (, Sandra ++?) og Espen skal hava lyt koma på beina ganske snart um det skal verta noko av det.

Jepp. No hev eg snart ete upp heile bolla med ris, det var ikkje serleg godt; men eg hev ikkje kaupt inn meir mat sidan eg dreg no. Nana! De får høyra det um eg fær problemer med reisa mi i dag (heh). Toget gjeng 1500 trur eg. Det er berre tri timar til. Skunda meg, skunda meg!

Zelda-abstinensar fyrr teit systemutviklingseksamen (som ikkje handlar um det)

Eg sit her og kjem inn på at eg vil spela vidare på «Zelda – Twilight Princess» heile tidi. Men Wii-en min er sjølvsagt heime i Stavanger, same med Nintendo Gamecuben. Grunnen til at eg er i Oslo og ikkje på ferie i Stavanger (som eg hev vore den siste månaden), er at eg hev tri eksamenar her. På måndag kjem det vanskelegaste; systemutvikling. Men eg fær ikkje lest stort av di eg hev ei kjensla av at eg fyrst vil gjera noko moro, altso spela Zelda…

Teite svadaord (minner meg um marknadsføyring)

Det er ikkje vanskeleg i seg sjølv, det er superenkelt, problemet er at det er ein haug svada og tull som eg ikkje er interessert i. «Fossefallmodell», «Ugruppert modell», «Gruppert modell», «Usecase», «Bruksmønstermodell», «Den redundansfri modellen», «Kravspesifikasjon», «Frå skallet og inn», «Frå kjerna og ut» og ikkje minst UML, UML, UML. Høyrast dette moro ut? Høyrast det nyttig ut? Nei! Nettopp, det er ikkje nyttig eller moro. Det er svada, ekte svadatull. Jodå, noko av dette er eigentleg interessant i seg sjølv; men ein viktig forskjell er at det ikkje er interessant å prata um det i generelle former. Altso; det er greitt nok, eg skal laga eit program og då er det jo lurt å tenkja på kva data dette programmet skal handsama.

Sjølve systemutviklingsfaget inf1050 på UiO handlar mest um å laga modellar og diagram, pluss ein heil haug planar. Eg synest det er betre å faktisk gjera noko; men eg veit jo at dei fleste firma som driv med informatikk tener masse pengar på å vera superineffektive. Dei skriv suppa si i klasse-tung Java. Det vil seia:

Klasse-tung Java: I staden for å kaupa og bruka ein hammar for å slå inn spikaren so tenkjer du; ahh, eg må sjå på dette som eit meir generelt problem – eg må laga noko ålment for å slå inn ting. So du lagar ein hammarfabrikk som kann laga allslags innslåingverkty. So tenkjer du, ahh, må laga noko endå meir generelt, ein vil jo ikkje berre slå ting inn, kann henda nokon vil skru noko. So lagar du ein fabrikk som produserer jern til eigne skrujern- og hammarfabrikkar. So tenkjer du, ahh, må gjera det endå meir generelt, slik at ein slepp å gjera dobbeltarbeid um ein nokon gong treng noko som liknar litt. So lagar du ein fabrikk for å laga fabrikkar.

Og der ser du. I staden for å kaupa den hekkans hammaren so driv du og lagar fabrikkar som produserer fabrikkar som produserer jern som produserer slåverkty som produserer ein hammar du kann bruka til å slå inn spikaren med. Då er det ikkje rart å sjå kvifor ein treng masse teikningar og diagram og anna tull fyrr ein kann gjera noko. Programmet vert treigt og vondt av slik yverabstraksjon, sers lite effektivt. So dette systemutviklingsgreiene er berre del av eit stort ineffektivt apparat som syg pengar og gjer ting treigt og vanskeleg.

Alt er ikkje mørkt eller vondt

Ohvel. Det er nok ikkje so galt, og eg hev sjølv teikna UML-diagram for mine eigne prosjekt. Dessutan abstraherer eg gjerne klassar til generelle problem når eg skriv objektorientert. Men likevel er heile faget ei forbereding for at ein skal kunna jobba i eit digert føretak som lagar «Enterprise» program system. Dette kjem ikkje eg til å jobba med. Eg tek informatikk av di det er moro, ikkje av di eg skal verta ein slave for firma som Visma. :S

Eg hev ein innebygd skepsis for INF1050, og hev ikkje likt det sidan eg såg boki. Det er ei ekte svadabok der dei skriv side opp og side ned med teite utrykk og seier ingenting. Inni mellom finn du kann henda litt meining, men det er fyrst etter du hev lese 2–3 kapittel. Eg vert vond av slikt. Og vil heller spela Zelda.

På tysdag, etter eksamenen i INF1050, hev eg eksamen i INF1010 – som er programmering. Det gjeng greitt nok. Og so er det eksamen i INF2270 Datamaskinarkitektur, det er eit moro fag. Vonar eg gjer det bra der.

Zeelda! :-(

Egil goes to Oxford (litt iaff)

Så var det tre (to eigentleg) rolege dagar med Egil på besøk. Herleg å få roa ned litt, sjå på bøker, snakke om ukritiske ting samt felles-hacke litt ;) – Ingen høg plagsom drittmusikk i bakgrunnen av all diskusjon slik det lett blir om ein går “ut”.

Denne helga var Egil på besøk :) Egil som i Kristoffer Egil Bonarjee (aka Egil|B, aka Bondage, aka Doffe, aka DoPeY). I tre dager vimset han rundt Oxford, på besøk hos meg, Jørgen og Niklas (glis). Var kjekt å se Egil igjen, han meinte at livet heime slett ikkje var det same utan oss. Hehe, vår tilværelse er også forandra – men vår situasjon er til det betre ;)

Eg dro ned til Jørgen med laptopen da sjølvsagt – måtte fikse litt filer over, la Egil se mitt fantastiske XFCE desktop (heh) samt hjelpe Jørgen med å installere GNU/Linux (Iallfall komme med DVD‘en ;P). Egil hadde kommet med “Team Antonsen” episoder, Freaky Friday (genial fiml :D) og en del andre ting som f.eks “The Hitchhikers Guide To The Galaxy” radio teater. Me snakka om stort og smått til eg gjekk – hjemme før midnatt, som er uvanleg når eg går ut. :)

Neste dag fekk eg ein telefon om å pelle meg ned til byen, tok ikkje lange tia med eit stykke sykkel samt eit par kilo veltrena musklar :> Møtte dei på ein av Jørgens yndlingsplassar i Oxford – “Waterstone” bokhandelen (dei andre yndlingsplassane til Jørgen er andre bokhandlar :P), ikkje uventa gjekk me til den desidert beste delen av alle bokhandler: Computer delen, då med spesiell vekt på Linux og programmeringsdelane.

Etter gjorde me noko radikalt forskjelleg – me jekk på ein annan bokhandel ;D Og etter det enda ein. – Synd at pc-bøkane er så sykt dyre, hvis ikkje hadde me sikkert kjøpt fleire bøkar enn me kunne tatt med heim. Var så mykje interessant i dei hyllane! … Var óg ein god del onde bøker som MSCE, .NET, ASP o.l – styr unna dei forferdelege verkane (eller gå mot ein sikker undergang :( ) Skal du absolutt kjøpe noko Microsoft relatera kjøp “HACKING WINDOWS 2000/2003” eller noko i den duren (den boka virka faktisk litt interessant).

Seinare den bokhandel-dagen stakk me for å spele britisk biljard. Det var meeeget :) Eg traff betre enn eg hadde trudd og då blir jo ting automagisk morro ;D Eg hadde nokon fine skudd, og nokon fine periodar – me hadde det kjekt. – Neste dag skulle Egil dra, eg møtte Jørgen og Egil i byen. Egil kjøpte seg noko mat også fulgte me han til bussen – hadebra Egil :). Etterpå ville eg óg spise, så meg og Jørgen dro til ein bokhandel med cafe – tok oss ei bok og kjøpte rådyr magefyll :P

Menmen, eg er så teit her eg omtrent sovner av min eigne tekst (og trøttheit) – med engelsk leksa som skal leveres i morgen såvidt starta på, og sammfunnsleksa ikkje sjenka ei lita tanke engang (vel, akuratt nå så). Eg har også Lightwave og Premiere oppe – jobbar med effektane til Joggesko reklamen. Høyrar på start-scenen til “the Beauty and the Beast” – ahh, elsker den musikalen! Er då det er kjekt med besøk, når du har alt for mykje arbeid å gjøre – men siden du har besøk må du jo sosialisere litt! :)

Kommentarsystem

Der fikk me lagt til eit herleg kommentarsystem. Eg vil at dette brukes skikkelig – ikkje noko knyss!

Systemet er skreve i PHP (Php Hypertext Preprocessor) med OOP (Object Oriented Programming), slik at eg lett kan bygge det ut seinare. Noko eg ganske sikkert kommer til å gjøre seinare.

Muligheitane i dette systemet er på dette tidspunkt kommentarinnlegging på kver enkelt artikkel for innlogga brukare. Alle kan se kommentarene om dei ikkje er markert “Privat” – då vil bare eg og brukaren som skreiv kommentaren se han.

Eg kan slette kommentarer – men eg har ikkje laga muligheit for endring eller sletting for brukeren som skreiv kommentaren. Dei funksjonane er relativt enkele å lage, så eg vil legge dei til om eg følar det blir nødvendeg.

Hehe, bildet har Niklas tegna. Eg har fargelagt osv :) La han her for å få litt ekstra tebakemeldingar, kanskje.

Møte med Pappa og Falke i London

Etter nesten tre måneder uten noko særleg kontakt med familien min utenom mail skulle Pappa ned til London for å fremkalle 16 filmrullar – Falke ville være med og eg måtte sjølvsagt ta meg ein tur for å se dei ;)

Eg hadde bestilt billigbilletar med Megabus ei uke før – med dette geniale selskapet får du den 1 time og 40 minutt lange turen til London for bare 12kr! Heilt fantastisk. Bussane er rektignok av lav standard, men kva er no ikkje? – Etter 1,5 timar med hjemmeside-hacking på bussen var eg framme og fant hotellet.

Var enno litt tid før folka kom så eg stakk til byen for å sjekke ut livet. Eg var svolten og ville – fornufteg som eg er – ha noko å ete pga dette. Det burde ikkje være for dyrt så eg fann meg luskande inn i nokon smågatar av Oxford Street. Eg likte ikkje dei gatane noko særlig sidan eg heile tida fekk tilbud av tvilsomme kvinnfolk med mistenksomt lite klær om å komme ned trappa inn i “klubben” deira. Eg såg overlegent dumt på dei slik at dei kanskje kunne innse kor enormt hemma dei var. Og dessuten spør ein gamle ekle grisar om slikt, ikkje unge oppegåande ungdom fra Noreg! Helsikken, kva dei trur eg er!? :|

Eg fann meg noko å spise til slutt – tok litt tid sidan eg IKKJE ville gå på verdens(i England) eklaste burger-sjappe “Burger King” (alt der inne smakar drit) og heller ikkje kapitalistiske bajs-emperie MacDonalds… Eg blei trøtt av all gåinga og måtte finne meg ein plass eg kunne henge, så eg jekk inn i ein diger bok-sjappe og planta beina trygt i “Computer” delen under “Linux” og “Programmering” (wohoo, masse DIGG bøker :D ). Før eg visste ordet av det hadde 2 timar gått og eg skulle møte folket. ;)

Neste morgon måtte me levere de 16 filmrullane til Pappa for filmen “Før Frokost” til ein film-lab i Soho. Det var tidleg på morgonen og det regna då me traska gjennom Soho’s gatar for å finne dette labaratoriet. Då me fann det filma eg då Pappa fekk overlevert filmrullane før me stakk til byen for å sjå på ting og tang. Eg var med Falke og Pappa i tre dagar :) Me spiste på restaurant kvar dag – godt med litt skikkeleg mat i motsetning til kva eg er så godt vant med her i Oxford.

Då eg va heime i Oxford jekk eg rett bort på Pub Oxford fordi eg visste det ville sitte folk der siden det var mandag – og det var rett. Så eg fekk snakka litt med ein koseleg hackar med navn Tom før eg jekk heim. Han jobba i eit sikkerhets firma som hacka klientane sine mot betaling – etter dei hadde klart å bryte inn i systema så skreiv dei diverse rapportar på svakhetar o.l. Ganske mange stilige historiar han hadde å fortelle, men de er konfidentielle så eg ska ikkje legge ut om dei her ;P

Kode-tørke

Eg er blitt lei av å kode. Mange idear har eg fått mens eg jobbar med LAN-rommet – men eg giddar ikkje å realisere dei.

Heimesida mi er modulbasert, til ein viss grad. Det hadde vore fint om eg hadde utbedra systemet, men eg gidder rett og slett ikkje.

Eg får se om eg heller kan skrive noko på sia slik at eg fer litt innhold. Noko eg også hadde trengt var eit kategori system, så kunne eg hatt relaterte tekstar under den du les.

Første artikkel

Dette er hjemmesiden min sin første artikkel. Jeg har skrevet noen tanker om hvordan siden vil utvikle seg.

Nå poster jeg den første artikkelen på den vel 15 siden min. Dette gjør jeg i administrator-panelet som jeg har laget selv. Den skal være veldig enkel å oppdatere så jeg kan gjøre det fra overalt i verden.

Slik som siden er i skrivende stund er den ikke klar for publisering enda. Så det blir nok ingen som leser denne artikkelen dagen den utkommer. Jeg har valgt å kalle skrive-tingene min artikler fordi jeg er så lei av at alle sider har “Nyheter” selv om det er en privat side.

Det er jeg litt imot. Nyheter blir for teit på en privat side. Artikler er kanskje også teit, men jeg følte at det var OK. Gjør vel ingenting fra eller til, tror ikke livet mitt forandrer seg stort pga. denne avgjørelsen :)